Warsztat naukowo-szkoleniowy „Evidence-based Nursing Practice, czyli codzienna pielęgniarska praktyka kliniczna oparta na dowodach naukowych – dokąd zmierzamy?” w Warszawskiej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych

W czwartek, 20 marca br. w siedzibie Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych odbędzie się  warsztat naukowo-szkoleniowy pt.: „Evidence-based Nursing Practice, czyli codzienna pielęgniarska praktyka kliniczna oparta na dowodach naukowych – dokąd zmierzamy?” Celem spotkania będzie poznanie opinii kadry zarządzającej pielęgniarek i położnych dotyczącej szeroko pojętej problematyki codziennej praktyki klinicznej pielęgniarek i położnych w oparciu o dowody  naukowe, czyli najnowsze wyniki badań naukowych. Praktycznym celem spotkania będzie próba opracowania pilotażowego programu szkoleń z zakresu Evidence-based Nursing Practice i możliwości wdrażania tej praktyki do codziennej praktyki klinicznej. Organizatorem spotkania jest Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia i Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych.