• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Uczestnictwo w V Polsko-Ukraińskiej Konferencji Naukowej "Ratownictwo Medyczne i Medycyna Ratunkowa. Zagadnienia Zdrowia Publicznego i Organizacji Ochrony Zdrowia w Polsce i w Ukrainie".

W dniu 20 listopada 2018 r., w Narodowym Uniwersytecie Medycznym w Ivano-Frankivsku odbyła się V Polsko-Ukraińska Konferencja Naukowa "Ratownictwo Medyczne i Medycyna Ratukowa. Zagadnienia Zdrowia Publicznego i Organizacji Ochrony Zdrowia w Polsce i w Ukrainie", podczas której dr hab. Joanna Gotlib - kierownik Zakładu Dydaktyki i Efektów Kształcenia Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM przedstawiła zagadnienia dotyczące profesjonalizacji zdrowia publicznego w Europie.

Współpraca z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym

W dniu 16 października 2018 r. Prof. Mirosław Wielgoś - Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Prof. Marcin Pałys - Rektor Uniwersytetu Warszawskiego podpisali list intencyjny w sprawie utworzenia federacji przez Warszawski Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Warszawski. Obie uczelnie planują m.in. wspólne nadawanie stopni naukowych czy komercjalizacje badań naukowych

Pierwsze inauguracyjne spotkanie grupy roboczej projektu Erasmus+ koordynowanego przez Universidad de Murcia

W dniu 12 listopada 2018 r. odbędzie się we Włoszech inaugurujące spotkanie uczestników projektu Erasmus+ "EBP e-Toolkit: Providing a Teaching and Learning Open and Innovative Toolkit for Evidence-based Practice to Nursing European Curriculum", którego koordynatorem jest Pani Prof. Maria Ruzafa z Wydziału Pielęgniarstwa Universidad de Murcia.

Strony