• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Pierwsze inauguracyjne spotkanie grupy roboczej projektu Erasmus+ koordynowanego przez Universidad de Murcia

W dniu 12 listopada 2018 r. odbędzie się we Włoszech inaugurujące spotkanie uczestników projektu Erasmus+ "EBP e-Toolkit: Providing a Teaching and Learning Open and Innovative Toolkit for Evidence-based Practice to Nursing European Curriculum", którego koordynatorem jest Pani Prof. Maria Ruzafa z Wydziału Pielęgniarstwa Universidad de Murcia.

Projekt E-usługi

Od 1 maja 2017 r. w Zakładzie Dydaktyki i Efektów Kształcenia WNoZ WUM rozpocznie się realizacja Projektu „Wdrożenie e-usług do obsługi procesów zwianych z edukacją i egzaminowaniem w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym”.

Strony