• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Projekt RANCARE

Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia wśród trzech najlepszych jednostek naukowo-dydaktycznych Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM w 2015 roku!

W najnowszym rankingu jednostek naukowo-dydaktycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia znalazł się na 3 miejscu spośród wszystkich jednostek Wydziału Nauki o Zdrowiu w 2015 roku!

mgr Aleksander Zarzeka w grupie najlepszych nauczycieli Wydziału Nauki o Zdrowiu!

Miło nam poinformować, że nasz Kolega z Zespołu Zakładu Dydaktyki i Efektów Kształcenia mgr Aleksander Zarzeka znalazł się w grupie trzech najlepszych nauczycieli akademickich Wydziału Nauki o Zdrowiu w roku akademickim 2014/2015!

Serdecznie gratulujemy!

#recepty #studenci #pielegniarstwo #quovadis

Od roku 2015/2016 rozpoczynamy w Zakładzie Dydaktyki i Efektów Kształcenia Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego realizację Ogólnopolskiego Projektu Badawczego: „Wiedza i postawy studentów pielęgniarstwa i położnictwa wobec rozszerzenia uprawień zawodowych w zakresie samodzielnego ordynowania niektórych leków, wystawiania recept oraz kierowania na wybrane badania diagnostyczne”.

Strony