• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

SKN Prawa Medycznego wśród najlepszych studenckich kół naukowych Wydziału Nauki o Zdrowiu!

Według rankingu studenckich kół naukowych, opublikowanego przez Studenckie Towarzystwo Naukowe, Studenckie Koło Naukowe Prawa Medycznego działające od marca 2015 roku przy Zakładzie Dydaktyki i Efektów Kształcenia WNoZ zajęło 3 miejsce wśród  kół działających w Wydziale Nauki o Zdrowiu i 27 miejsce wśród wszystkich – 193 studenckich  kół naukowych działających w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Strony