• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

2001-2013

Wybrane publikacje

Dr hab. n. o zdr. Joanna Gotlib

Gotlib J, Białoszewski D, Opavsky J, Garrod R, Estévez Fuertes N, Pérez Gallardo L, Paz Lourido B, Monterde S, Suarez Serrano C, Sacco  M, Kunicka I.Attitudes of European Physiotherapy Students Towards Their Chosen Career in the Context of Different Educational Systems and Legal Regulations Pertaining to the Practice of Physiotherapy: Implications for University Curricula, Physiotherapy 2012; 98: 76–85.

Gotlib J, Białoszewski D, Sierdziński J, Jarosz M, Majcher P, Barczyk K, Bauer A, Cabak A, Grzegorczyk J, Płaszewski M, Kułak W, Nowotny-Czupryna O, Prokopowicz K. A comparison of the perceptions and aspirations of third-year physiotherapy students trained in three educational settings in Poland. Physiotherapy 2010; 96: 30-37

Gotlib J, Białoszewski D, Lewandowska M, Rebandel H. Analiza wyników kształcenia studentów studiów zawodowych w Oddziale Fizjoterapii II WL AM w Warszawie, Med. Dyd. Wych, 1, 2007: 19- 27

Joanna Gotlib, Henryk Rebandel. Samoocena kompetencji zawodowych studentów kierunku pielęgniarstwo w Akademii Medycznej w Warszawie. Pielęgniarstwo XXI wieku 2007; 3-4 (20-21):15-23.

Joanna Gotlib, Małgorzata Durka Piotr Goworek. Analiza samooceny kompetencji zawodowych studentek położnictwa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu 2008; (23) 1: 15:23.

Gotlib J, Weronika Łabęda. Postrzeganie zawodu pielęgniarki/pielęgniarza przez studentów Akademii Medycznej w Warszawie Pielęgniarstwo XXI wieku 2008; 1 (22): 25-3

Gotlib J, Weronika Łabęda, Henryk Rebandel Do mężczyzny „siostro”? – postrzeganie zawodu pielęgniarza w opinii studentów Akademii Medycznej w Warszawie – doniesienie wstępne. Pielęgniarstwo XXI wieku 2008; 1 (22): 19-24.

Gotlib J, Białoszewski D, Rebandel H. Analiza porównawcza wyników egzaminów wstępnych na studia I i II stopnia oraz wyników kształcenia studentów Oddziału Fizjoterapii, Medycyna Dydaktyka Wychowanie 1, 2008: 26-30.

Gotlib J, Białoszewski D, Cabak A, Barczyk K, Bauer A, Grzegorczyk J i wsp. Postrzeganie zawodu fizjoterapeuty przez studentów I roku studiów I stopnia polskich uczelni o różnych profilach kształcenia, Fizjot. Pol., Vol 9, 2, 2009: 109- 121.

Gotlib J, Białoszewski D, Cabak A, Barczyk K, Bauer A, Grzegorczyk J i wsp. Czynniki decydujące o wyborze studiów i wiedza dotycząca możliwości podejmowania pracy w zawodzie fizjoterapeuty wśród studentów różnych typów polskich uczelni, Fizjot. Pol., Vol 9, 3, 2009: 232- 244.

Joanna Gotlib, Dariusz Białoszewski, Monika Lewandowska, Henryk Rebandel. Analiza wyników kształcenia studentów studiów niestacjonarnych (zaocznych) I stopnia w Oddziale Fizjoterapii WUM. Medycyna Dydaktyka Wychowanie 2009; 1: 40-46.

Gotlib J, Białoszewski D, Cabak A, Barczyk K, Bauer A, Grzegorczyk J, Kułak W, Majcher P, Nowotny-Czupryna O, Płaszewski M, Prokopowicz K, Sierdziński J, Wall A. Analiza zmian postaw studentów fizjoterapii podczas studiów I stopnia w uczelniach o różnych profilach kształcenia wobec podejmowania zatrudnienia w wybranym zawodzie Fizjot. Pol., Vol 10, 1, 2010: 25- 36.

Białoszewski D, Gotlib J, Cabak A, Barczyk K, Bugajski A, Grzegorczyk J, Kułak W, Majcher P, Nowotny-Czupryna O, Płaszewski M, Prokopowicz K, Sierdziński J. Analiza opinii studentów fizjoterapii na temat programów studiów oferowanych w uczelniach o różnych profilach kształcenia. Fizjoterapia Polska 2010; 2(4); Vol. 10:136-148.

Gotlib J, Białoszewski D, Cabak A, Barczyk K, Bauer A, Grzegorczyk J, Kułak W, Majcher P, Nowotny-Czupryna O, Płaszewski M, Prokopowicz K, Sierdziński J. Zmiana postaw studentów fizjoterapii wobec współpracy w interdyscyplinarnym zespole medycznym. Zdrowie Publiczne 2010, 120 (1):69- 75.

Gotlib J, Białoszewski D, Cabak A, Barczyk K, Bauer A, Grzegorczyk J, Kułak W, Majcher P, Nowotny-Czupryna O, Płaszewski M, Prokopowicz K, Sierdziński J. Samoocena przygotowania zawodowego oraz plany dotyczące podjęcia zatrudnienia wśród studentów studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia uczelni o różnych profilach kształcenia. Zdrowie Publiczne 2010; 120(3): 247-252.

Gotlib J, Białoszewski D, Cabak A, Barczyk K, Bauer A, Grzegorczyk J, Kułak W, Majcher P, Nowotny –Czupryna O, Płaszewski M, Prokopowicz K, Sierdziński J. Czynniki motywujące do wyboru studiów oraz znajomość realiów zatrudnienia w zawodzie – różnice w opinii kobiet i mężczyzn rozpoczynających studia na kierunku fizjoterapia w polskich uczelniach, Fizjoterapia Polska, 2010, Vol. 10, 4(4): 307- 316.

Gotlib J, Białoszewski D, Lewandowska M, Rebandel H. Opinie studentów studiów II stopnia o jakości kształcenia w Oddziale Fizjoterapii II WL WUM w latach 2006-2008- analiza porównawcza, Medycyna Dydaktyka Wychowanie, 2010; Vol. XLII, 3: 35- 43.

Joanna Gotlib, Dariusz Białoszewski, Anna Cabak, Katarzyna Barczyk, Andrzej Bugajski, Joanna Grzegorczyk, Wojciech Kułak, Piotr Majcher, Olga Nowotny-Czupryna, Maciej Płaszewski, Katarzyna Prokopowicz, Janusz Sierdziński Postawy studentów fizjoterapii wobec grupy zawodowej oraz towarzystw naukowych związanych z fizjoterapią i rehabilitacją Fizjoterapia 2010; (18) 2: 63-71.

Białoszewski D, Gotlib J. Analiza losów zawodowych absolwentów kierunku Fizjoterapia za pomocą sprofilowanej ankiety elektronicznej. Doniesienie wstępne, Fizjoterapia Polska 2011; Vol. 11, 3(4): 213-225.

Joanna Gotlib, Dariusz Białoszewski, Anna Mosiołek, Filip Dąbrowski. Opinie studentów i nauczycieli akademickich kierunków medycznych na temat kształcenia przez Internet na przykładzie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Badanie pilotażowe.Zdr Publ. 2012;122(1):13-19.

Gotlib J.  Opinie studentów pielęgniarstwa na temat realizacji zajęć dydaktycznych z przedmiotu „Prawo w ochronie zdrowia” w formie kursu e-learningowego. Medycyna Dydaktyka Wychowanie 2012; XLIV (1): 19-23.

Gotlib J, Białoszewski D, Mosiołek A, Dąbrowski F.Analiza opinii studentów i nauczycieli akademickich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na temat kształcenia przez Internet Medycyna Dydaktyka Wychowanie 2012; XLIV (1): 25-32.

Gotlib J, Cabak A, Cavlak U, Janev S, Kunicka I, Lourido B, Białoszewski D. Zadowolenie ze studiowania w grupie studentów ostatniego roku studiów na kierunku Fizjoterapia w wybranych krajach Europy. Fizjoterapia 2011; 19(4): 26-36.

Gotlib J, Cabak A, Cavlak U, Janev S, Kunicka I, Lourido B, Białoszewski D. Analiza planów zawodowych i opinii studentów ostatniego roku studiów I stopnia reprezentujących wybrane kraje Europy na temat zatrudnienia w zawodzie Fizjoterapeuty. Fizjoterapia Polska 2012; 12 (2):129-140.

Joanna Gotlib, Katarzyna Barczyk, Andrzej Bugajski, Irena Bułatowicz, Anna Cabak, Ewa Gajewska, Joanna Grzegorczyk, Rita Hansdorfer-Korzon, Wojciech Kułak, Krystyna Kwaśna, Jacek Lewandowski, Piotr Majcher, Olga Nowotny-Czupryna, Katarzyna Prokopowicz, Jacek Soboń, Małgorzata Starczyńska, Małgorzata Szybińska, Dariusz Białoszewski. Motywacja do podjęcia studiów i satysfakcja ze studiowania na kierunku Fizjoterapia w grupie studentów studiów II stopnia polskich uczelni o różnych profilach kształcenia Fizjoterapia Polska 2012; 12 (3): 213-227.

Joanna Gotlib, Katarzyna Barczyk, Andrzej Bugajski, Irena Bułatowicz, Anna Cabak, Ewa Gajewska, Joanna Grzegorczyk, Rita Hansdorfer-Korzon, Wojciech Kułak, Krystyna Kwaśna, Jacek Lewandowski, Piotr Majcher, Olga Nowotny-Czupryna, Katarzyna Prokopowicz, Jacek Soboń, Małgorzata Starczyńska, Małgorzata Szybińska, Dariusz Białoszewski. Profesjonalizacja do zawodu fizjoterapeuty podczas studiów II stopnia w grupie studentów reprezentujących uczelnie o różnych profilach kształcenia. Fizjoterapia Polska 2012; 12 (4): 313-325.

Gotlib J. Opinie studentów pielęgniarstwa na temat realizacji zajęć dydaktycznych z przedmiotu „Prawo w ochronie zdrowia” w formie kursu e-learningowego Zdrowie Publiczne 2012; 122(4): 419-425.

Dr n. farm. Mariusz Panczyk (https://www.researchgate.net/profile/Mariusz_Panczyk/)

Panczyk M. Pharmacogenetics research on chemotherapy resistance in colorectal cancer over the last 20 years. World J Gastroenterol 20(29):9775-9827.

Gotlib J, Panczyk M. Kształcenie przez Internet w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym – doświadczenia własne. Medycyna Dydaktyka Wychowanie. 2013;45(5):30-4.

Panczyk M. Nutrigenetyka i nutrigenomika - zastosowanie technologii 'omics' w optymalizacji żywienia człowieka. Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism. 2013;19(2):70-77.

Panczyk M. Rozwój współczesnej psychologii wobec osiągnięć neurogenomiki i biologii systemów. Psychologia-Etologia-Genetyka. 2012;25(2):41-56.

Panczyk M, Komon T. System biology and network analysis as support for new treatment strategies research. Lek w Polsce. 2012;22(11/12):56-64.

Panczyk M. Wielkoskalowe techniki analizy genomu i proteomu w badaniach nad procesami starzenia się skóry. Academy of Aesthetic and Anti-Aging Medicine. 2011;17(3):36-44.

Balcerczak E, Panczyk M, Piaskowski S, Pasz-Walczak G, Salagacka A, Mirowski M. ABCB1/MDR1 gene polymorphisms as a prognostic factor in colorectal cancer. International Journal of Colorectal Disease. 2010;25(10):1167-76.

Gotlib J, Panczyk M, Rebandel H. Wpływ pracy w zawodzie podczas studiów na kierunku pielęgniarstwo na opinie studentów na temat jakości współpracy w ramach interdyscyplinarnego zespołu terapeutycznego – doniesienie wstępne. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. 2010;8(4):7.

Panczyk M. Aktualne uregulowania prawne w zakresie funkcjonowania rynku produktów leczniczych, kosmetyków i suplementów diety – cz. 1. Academy of Aesthetic and Anti-Aging Medicine. 2010;11(1):35-41.

Panczyk M. Aktualne uregulowania prawne w zakresie funkcjonowania rynku produktów leczniczych, kosmetyków i suplementów diety – cz. 2. Academy of Aesthetic and Anti-Aging Medicine. 2010;2(12):84-9.

Panczyk M, Krukow P. Analiza molekularna neuroplastyczności mózgu alkoholików - perspektywa genomiczna i neuropsychologiczna. Postępy Psychiatrii i Neurologii. 2010;19(1):53-60.

Panczyk M. Szansa na większą innowacyjność - bioinformatyka oraz analiza in silico w sektorze badawczo-rozwojowym przemysłu farmaceutycznego. Lek w Polsce. 2009;19(10):32-41.

Panczyk M. Zastosowanie magnetycznych nanocząsteczek tlenku żelaza w diagnostyce onkologicznej. Farmaceutyczny Przegląd Naukowy. 2009;57(10):39-48.

Panczyk M, Balcerczak E, Piaskowski S, Jamroziak K, Pasz-Walczak G, Mirowski M. ABCB1 gene polymorphisms and haplotype analysis in colorectal cancer. International Journal of Colorectal Disease. 2009;24(8):895-905.

Panczyk M. W którą stronę zmierzamy? – Perspektywy rozwoju i wyzwania stojące przed przemysłem farmaceutycznym w następnej dekadzie. Lek w Polsce. 2008;18(214):72-88.

Panczyk M, Gotlib J. Farmakogenetyka w badaniach nad ryzykiem rozwoju uzaleznienia od alkoholu. Psychologia-Etologia-Genetyka. 2008;18(2):23-47.

Panczyk M, Mirowski M. Farmakogenetyka - Znaczenie w chemioterapii raka jelita grubego. Nowotowory - Journal of Oncology. 2008;58(1):62-9.

Rebandel H, Panczyk M, Czerniak J. Ocena wyników egzaminów wstępnych na studia II-go stopnia na kierunkach dietetyka, zdrowie publiczne i fizjoterapia w rekrutacji 2007. Medycyna Dydaktyka Wychowanie. 2008;9(40):35-40.

Panczyk M. Farmakogenomika - możliwości optymalizacji farmakoterapii. Lek w Polsce. 2007;6:76-86.

Panczyk M, Salagacka A, Mirowski M. MDR1 (ABCB1) gene encoding glycoprotein P (P-gp), a member of ABC transporter superfamily: consequences for therapy and progression of neoplastic diseases. Postepy biochemii. 2007;53(4):361-73.

Rozalski M, Krajewska U, Panczyk M, Mirowski M, Rozalska B, Wasek T, et al. Synthesis and biological evaluation of 4-methylideneisoxazolidin-5-ones - A new class of highly cytotoxic alpha-methylidene-gamma-lactones. European Journal of Medicinal Chemistry. 2007;42(2):248-55.

Jamroziak K, Balcerczak E, Smolewski P, Robey RW, Cebula B, Panczyk M, et al. MDMR1 (ABCB1) gene polymorphism C3435T is associated with P-glycoprotein activity in B-cell chronic lymphocytic leukemia. Pharmacological Reports. 2006;58(5):720-8.

Balcerczak E, Pasz-Walczak G, Kumor P, Panczyk M, Kordek R, Wierzbicki R, et al. Cyclin D1 protein and CCND1 gene expression in colorectal cancer. Ejso. 2005;31(7):721-6.

Jamroziak K, Balcerczak E, Cebula B, Kowalczyk M, Panczyk M, Janus A, et al. Multi-drug transporter MDR1 gene polymorphism and prognosis in adult acute lymphoblastic leukemia. Pharmacological Reports. 2005;57(6):882-8.

Jamroziak K, Balcerczak E, Panczyk M, Piaskowski S, Janus A, Cebula B, et al. Pharmacogenetic analysis of polymorphisms in pharmacological pathway of vincristine, doxorubicine and dexamethasone (VAD regimen) to predict response in patients with multiple myeloma. Blood. 2005;106(11):35A-A.

Jamroziak K, Balcerczak E, Smolewski P, Piaskowski S, Cebula B, Panczyk M, et al. Analysis of common single nucleotide polymorphisms in MDR1 gene in patients with multiple myeloma. Blood. 2004;104(11):176B-B.

Melen-Mucha G, Balcerczak E, Mucha S, Panczyk M, Lipa S, Mirowski M. Expression of p65 gene in experimental colon cancer under the influence of 5-fluorouracil given alone and in combination with hormonal modulation. Neoplasma. 2004;51(4):319-24.

Udział w konferencjach naukowych

Dr hab. n o zdr. Joanna Gotlib

Gotlib J, Białoszewski D, Sierdziński J, Barczyk K, Bauer A, Cabak A, Grzegorczyk J, Płaszewski M, Kułak W, Majcher P, Nowotny-Czupryna O, Prokopowicz K. Reasons for studying physiotherapy and familiarity with career possibilities among physiotherapy students at Polish university-level schools, Book of Abstracts, 2nd European Congress on Physiotherapy Education, 25-26 september 2008, Stockholm, Sweden: 58.

Gotlib J, Białoszewski D, Sierdziński J, Barczyk K, Bauer A, Cabak A, Grzegorczyk J, Płaszewski M, Kułak W, Majcher P, Nowotny-Czupryna O, Prokopowicz K. Status of physiotherapist in treatment team in the opinion of students from Polish university-level schools. Book of Abstracts, 2nd European Congress on Physiotherapy Education, 25-26 september 2008, Stockholm, Sweden: 18.

Gotlib J, Białoszewski D, Sierdziński J, Barczyk K, Bauer A, Cabak A, Grzegorczyk J, Płaszewski M, Kułak W, Majcher P, Nowotny-Czupryna O, Prokopowicz K. Reasons for studying physiotherapy and familiarity with career possibilities among physiotherapy students at Polish university-level schools, Abstracts Book, ENPHE Conference: Student-centred learning: what does it mean for students, lecturers and institutions, Valencia, Spain March 2008: 5.

Gotlib J, Białoszewski D, Sierdziński J, Barczyk K, Bauer A, Cabak A, Grzegorczyk J, Płaszewski M, Kułak W, Majcher P, Nowotny-Czupryna O, Prokopowicz K. Status of physiotherapist in treatment team in the opinion of students from Polish university-level schools. Abstracts Book, ENPHE Conference: Student-centred learning: what does it mean for students, lecturers and institutions, Valencia, Spain March 2008: 4.

J.Gotlib, D.Białoszewski, A.Cabak, N.Estévez Fuertes, L.Pérez Gallardo, B.Paz Lourido S.Monterde, M.Płaszewski, C.Suarez Serrano, J.Sierdziński. Familiarity with career possibilities among first-year students from Poland and Spain – implications for curricula. ENPHE Conference: Innovative approches in physiotherapy education, Rotterdam 2009, Abstract/posters presentation p. 13, 26-28 marca 2009 r.

Gotlib J, Białoszewski D, Sierdzinski J. Familiarity with career possibilities among first-year physiotherapy students from different countries of the world – implications for curricula. Abstract/posters presentation p. 6. International Symposium School of Health Saxion University of Applied Sciences, Saxion, Holland, 18-19 czerwca 2009 r.

Gotlib J, Białoszewski D Kaminska I, Kunicka I, Sierdziński J.Perception of physiotherapist profession by first-year students in Poland and Latvia - implications for curricula The 23rd ENPHE - European Network for Physiotherapy Education Conference Transparency in Physiotherapy Education without Borders, 25-27 march 2010, Riga, Latvia. Book of abstracts: p.15.

Gotlib Joanna, Białoszewski Dariusz, Fuertes Nicolas Estévez, Gallardo Lucia Pérez, Lourido Berta Paz, Monterde Sonia, Serrano Carmen Suarez.Polish and Spanish students’ opinion about future posibilities in finding a job in Physiotherapy: implications for university curricula ICERI 2010 International Conference of Education, Research and Innovation, Madrid, Spain, 15-17 of November 2010, ICERI2010 Abstracts CD, ISBN: 978-84-614-2438-2, Depósito Legal: V-3997-2010, published by International Association of Technology, Education and Development (IATED).

Gotlib J, Białoszewski D. Attitudes of physiotherapy students towards their chosen career in the context of different educational systems and legal regulations pertaining to the practice of physiotherapy in New Zealand and Poland. INTED2011 International Technology, Education and Development Conference Valencia, Spain, 7-9 of March 2011. INTED 2011 Abstracts CD. ISBN: 978-84-614-7422-6 Depósito Legal: V-626-2011, Published by International Association of Technology, Education and Development (IATED).

Joanna Gotlib, Dariusz Białoszewski, Berta Paz Lourido, Janusz Sierdziński Analysis of vocational plans of B.A. graduates in Physiotherapy from Poland and Spain – pilot study. EDULEARN11 Abstracts CD Edited by L. Gómez Chova, D. Martí Belenguer, A. López Martínez. International Association of Technology, Education and Development IATED. Published by International Association of Technology, Education and Development (IATED). Depósito Legal: V-2332-2011. ISBN: 978-84-615-0442-8.

Joanna Gotlib, Dariusz Białoszewski, Anna Mosiołek, Filip Dąbrowski. ANALYSIS OF OPINIONS OF STUDENTS AND TEACHERS OF MEDICAL UNIVERSITY OF WARSAW REGARDING E-LEARNING. INTED2012 Abstracts, 6th International Technology, Education and Development Conference, March 5th-7th, 2012 — Valencia, Spain Edited by L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres International Association of Technology, Education and Development, IATED, ISBN: 978-84-615-5562-8, Depósito Legal: V-630-2012

Joanna Gotlib, Dariusz Białoszewski. PARTICIPATION IN OCCUPATIONAL COURSES AS AN ELEMENT OF PROFESSIONALIZATION OF STUDENTS OF MASTER DEGREE PHYSIOTHERAPY COURSES AT POLISH UNIVERSITY-LEVEL SCHOOLS OF DIFFERENT EDUCATIONAL PROFILES ICERI2012 Proceedings th International Conference of Education, Research and Innovation November 19th-21st, 2012 — Madrid, Spain, Published by International Association of Technology, Education and Development (IATED), Edited by L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres International Association of Technology, Education and Development IATED, Depósito Legal: V-3255-2012, ISBN: 978-84-616-0763-1.

Dr n. farm. Mariusz Panczyk

Balcerczak E, Jamroziak K, Panczyk M, Piaskowski S, Cebula B, Janus A, et al. ABCB1 (MDR1) gene polymorphisms and susceptibility to mulitple myeloma.  40th Meeting of the Polish Biochemical Society; Lublin, 19–23 September 2005: Acta Biochimica Polonica. p. 127.

Balcerczak E, Panczyk M, Malewski T, Mirowski M. P65 gene expression as a new nonspecific marker of cancer development and progression.  40th Meeting of the Polish Biochemical Society; Lublin, 19–23 September 2005: Acta Biochimica Polonica. p. 127.

Panczyk M, Balcerczak E, Pasz-Walczak G, Piaskowski S, Jamroziak K, Mirowski M. C1236T, G2677T/A and C3435T polymorphisms (SNPs) of MDR1 gene in colorectal cancer.  40th Meeting of the Polish Biochemical Society; Lublin, 19–23 September 2005: Acta Biochimica Polonica. p. 138.

Balcerczak E, Panczyk M, Malewski T, Mirowski M. Investigation of expression and chromosomal localization of gene encoding tumor specific protein with molecular weight 65 kDa.  The 10th Anniversary of Gliwice Scientific Meetings; Gliwice, 17–18 November 2006: Center of Oncology - Maria Skłodowska-Curie Memorial Institute, Branch in Gliwice. p. 35.

Panczyk M, Balcerczak E, Jamroziak K, Piaskowski S, Pasz-Walczak G, Całka K, et al. ABCB1 gene polymorphism, haplotypes analysis and prognosis in colorectal cancer.  The 10th Anniversary of Gliwice Scientific Meetings; Gliwice, 17–18 November 2006: Center of Oncology - Maria Skłodowska-Curie Memorial Institute, Branch in Gliwice. p. 50.

Sałagacka A, Balcerczak E, Pasz-Walczak G, Całka K, Panczyk M, Mirowski M. ABCG2 gene and breast cancer resistance protein expression in colorectal cancer.  The 10th Anniversary of Gliwice Scientific Meetings; Gliwice, 17–18 November 2006: Center of Oncology - Maria Skłodowska-Curie Memorial Institute, Branch in Gliwice. p. 52.

Jamroziak K, Balcerczak E, Smolewski P, Cebula B, Kowalczyk M, Panczyk M, et al. Influence of functional polymorphism in MDR1 gene on genetic predisposition and prognosis in adult acute leukemia.  The 9th Congress of the European Hematology Association; Geneva Palexpo, Switzerland, 10–13 June 2004: The Hematology Journal. p. 180.

Jamroziak K, Balcerczak E, Całka K, Piaskowski S, Kowalczyk M, Mirowski M, et al. ABCB1 (MDR1) gene haplotypes and susceptibility to multiple myeloma.  VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów; Lublin, 19–21 May 2005: Acta Biochimica Polonica. p. 225.

Jamroziak K, Balcerczak E, Całka K, Piaskowski S, Kowalczyk M, Mirowski M, et al. ABCB1 (MDR1) gene haplotypes and susceptibility to multiple myeloma.  10th Congress of the European Hematology Association; Stockholm, Sweden, June 2–5, 2005: Hematologica. p. 471-2.

Panczyk M, Krukow P. Molekularna sylwetka mózgu alkoholika: Genomika i proteomika - nowe możliwości analizy w neurobiologii.  XII Kongresu Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego; Kazimierz Dolny, 19–21 September 2008: Instytut Psychologii UMCS w Lublinie. p. 34.

Panczyk M. Polimorfizm genu MDR1 (ABCB1) kodującego białko oporności wielolekowej u osób chorych na raka jelita grubego w populacji łódzkiej.  I Ogólnopolski Kongres Naukowy Młodej Farmacji; Warszawa, 9–10 December 2006: Warszawski Uniwersytet Medyczny. p. 25.