• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

2017 rok

Publikacje

Publikacje w czasopismach posiadających IMPACT FACTOR

1.  Aleksander Zarzeka, Mariusz Panczyk, Halina Żmuda-Trzebiatowska, Jarosława Belowska, Łukasz Samoliński, Lucyna Iwanow, Joanna Gotlib.
Nurse Prescribing. Knowledge and attitudes of Polish nurses in the eve of extending their professional competences: cross-sectional study.
Acta Poloniae Pharmaceutica – Drug Research 2017; 3: in press. (IF 2014: 0,737).

2. Mariusz Panczyk, Jaroslawa Belowska, Aleksander Zarzeka, Lukasz Samolinski, Halina Zmuda-Trzebiatowska, Joanna Gotlib.
Validation study of the Polish version of the Evidence-Based Practice Profile Questionnaire. 
BMC Medical Education 2017; 17(38): 1-9. (IF 2016: 1,57)

3. Olejniczak D, Bugajec D, Panczyk M, Brytek-Matera A, Religioni U, Czerw A, Grąbczewska A, Juszczyk G, Jabłkowska-Górecka K, Staniszewska A.
Analysis concerning nutritional behaviors in the context of the risk of orthorexia.
Neuropsychiatric Disease and Treatment 2017; 13: 543-550.
DOI https://doi.org/10.2147/NDT.S129660

4. Mariusz Panczyk, Grzegorz Juszczyk, Aleksander Zarzeka, Łukasz Samoliński, Jarosława Belowska, Ilona Cieślak, Joanna Gotlib.
Evidence-based selection process to the Master of Public Health program at Medical University.
BMC Medical Education (2017) 17:157.DOI 10.1186/s12909-017-1007-z (IF 2016=1,57)

5. Panczyk M.,  Woynarowska-Sołdan M,  Żmuda-Trzebiatowska H, Gotlib J.
Health-enhancing behaviours of nurses in Poland and their association with shift work and age.
The Australian Journal of Nursing Practice 2017; in press. (IF 2016=1,40)

6. Aleksandra Kielan, Ilona Cieślak, Joanna Skonieczna, Dominik Olejniczak, Karolina Jabłkowska-Górecka, Mariusz Panczyk, Joanna Gotlib, Bożena Walewska-Zielecka.
Analiza opinii młodzieży na temat czynników ryzyka popełnienia samobójstwa.

Psychiatria Polska 2017: 86: 1-9. druku. (IF 2016=1,010)
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/78257

7. Joanna Gotlib, Ilona Cieślak, Aleksander Zarzeka, Lucyna Iwanow, Mariusz Panczyk.
Assessment of level of social skills among Public Health students of Warsaw Medical University.
European Journal of Public Health, Volume 27, Issue suppl_3, 1 November 2017,
ckx189.216, https://doi.org/10.1093/eurpub/ckx189.216 (IF 2016=2,431)

8. Aleksandra Kielan, Ilona Cieślak, Joanna Skonieczna, Dominik Olejniczak, Karolina Jabłkowska-Górecka, Mariusz Panczyk, Joanna Gotlib, Bożena Walewska-Zielecka.
Analysis of the opinions of adolescents on the risk factors of suicide.
Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 86: 1-9. DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/78257

Publikacje w recenzowanych czasopismach nie posiadających IF

1. Małgorzata Nejman, Joanna Gotlib
Wpływ pracy zmianowej pielęgniarek na ich postawy żywieniowe.
Pielęgniarstwo Polskie 2017; 1: 13-19.

2. Beata Obrycka, Małgorzata Machaj, Aleksander Zarzeka, Lucyna Iwanow, Mariusz Panczyk, Joanna Gotlib
Ocena zadowolenia pacjentów Poradni Stomatologicznej z realizacji przez personel medyczny prawa pacjenta do informacji.
Pielęgniarstwo Polskie 2017; 1: 45-53.

3. Marta Burba, Joanna Gotlib
Ocena występowania stresu w grupie pielęgniarek zatrudnionych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. Witolda Orłowskiego w Warszawie
Pielęgniarstwo Polskie 2017; 1: 54-61.

4. Joanna Gotlib, Mariusz Panczyk, Aleksander Zarzeka, Lucyna Iwanow, Łukasz Samoliński, Jarosława Belowska
Wypalenie zawodowe w grupie pielęgniarek – przegląd aktualnego, polskiego piśmiennictwa naukowego.
Pielęgniarstwo Polskie 2017; 1: 125-130.

5. Ścieglińska Bożena, Małgorzata Machaj, Joanna Gotlib.
Adaptacja zawodowa i społeczna pielęgniarek w nowym miejscu pracy– wybrane zagadnienia.
Pielęgniarstwo Polskie 2017; 1: 131-141.

6.  Krukiel Agnieszka, Zofia Sienkiewicz, Irena Wrońska, Joanna Gotlib.
Próba porównania jakości opieki zdrowotnej w województwie mazowieckim i podlaskim – badania pilotażowe.
Pielęgniarstwo Polskie 2017: 2: 83-89.

7. Podlińska Małgorzata, Gotlib Joanna.
Ocena wiedzy pacjentek hospitalizowanych w oddziale ginekologiczno-położniczym na temat szczepień przeciwko HPV.
Pielęgniarstwo Polskie 2017; 2: 191-200.

9. Lorenc Maria Jolanta, Joanna Gotlib
Próba oceny jakości życia rodzin dzieci po założeniu gastrostomii.
Pielęgniarstwo Polskie 2017; 2: 201-208.

10. Iwanow Lucyna Karolina Włostowska, Joanna Gotlib.
Metody leczenia bólu neuropatycznego u pacjentów w opiece paliatywnej - przegląd piśmiennictwa.
Pielęgniarstwo Polskie 2017; 2: 282-287.

11. Janeczek Iwona, Małgorzata Machaj, Mariusz Panczyk, Zofia Sienkiewicz, Joanna Gotlib.
Ocena poziomu wiedzy studentów pielęgniarstwa na temat cukrzycy typu II.
Pielęgniarstwo Polskie 2017; 2: 209-219.

12. Lucyna Iwanow, Karolina Włostowska, Mariusz Panczyk, Joanna Gotlib
Metody leczenia bólu neuropatycznego u pacjentów w opiece paliatywnej - opis przypadków
Pielęgniarstwo Polskie 2017; 2: 351-355.

13. Dominik Olejniczak, Joanna Skonieczna, Aleksandra Kielan, Kamila Szarejko, Ilona Cieślak, Wiesław Fidecki. The institutional readiness of the World Health Organization on health risks. Journal of Education, Health and Sport. 2017;7(4):51-58.

14. Paweł Ostałowski, Ilona Cieślak, Mariusz Panczyk, Aleksander Zarzeka, Piotr Leszczyński, Łukasz Samoliński, Joanna Gotlib.
Attempt towards assessment of professional in-ternship programs among students of Public Health at the Faculty of Health Science, War-saw Medical University - a preliminary report.
Journal of Public Health, Nursing And Medical Rescue 2017; 1: 25-31.

15. Nicole Mazur, Aleksander Zarzeka, Filip Dąbrowski, Mariusz Panczyk, Robert Gałązkowski, Joanna Gotlib.
Ocena postaw lekarzy wobec rozszerzenia uprawnień zawodowych pielęgniarek i położnych w zakresie ordynowania leków, wystawiania recept i kierowania pacjentów na badania diagnostyczne.
Wiadomości Lekarskie 2017; LLX (2): część 2, pp. 270-274.

16. Aleksandra Kielan, Katarzyna Bąbik, Ilona Cieślak, Paula Dobaczewska.
Religia katolicka a zachowania suicydalne w Polsce.
Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu 2017; (23) 2: 1-7.

17. Joanna Gotlib, Izabella Uchmanowicz.
Projekt badawczy ”RANCARE – Missed Nursing Care: an International and Multidimensional Problem” – COST Action CA15208.
Współczesne Pielęgniarstwo i Ochrona Zdrowia 2017; (6) 1: 3-4.

18. Joanna Gotlib, Mariusz Panczyk, Joanna Pawłowska, Marcin Malczyk.
Analiza wyników wspomaganego komputerowo zaliczenia testowego z przedmiotów „Badania naukowe w pielęgniarstwie” oraz „Kształcenie w badaniach naukowych” dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Pielęgniarstwo Polskie 2017; 2: 183-190.

19. Aleksander Zarzeka, Jarosława Belowska, Karolina Kostrzewa, Mariusz Panczyk, Ilona Cieślak, Lucyna Iwanow, Joanna Gotlib.
Prescriptions in the professional practice of midwives in Poland – a cross sectional study.
GinPolMedProject 2017; 2 (44): 042-047.

20. Kielan A., Cieślak I.
Opinia internautów na temat ciąż nieletnich.
Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka 2016; (16) 4: 23-43.

21. Jarosława Belowska, Mariusz Panczyk, Aleksander Zarzeka, Joanna Gotlib.
Skuteczność kształcenia w zakresie Evidence-based practice z wykorzystaniem platformy Moodle dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - badania pilotażowe.
Współczesne Pielęgniarstwo i Ochrona Zdrowia 2017; 2 (6): 43-49.

22. Wareluk Sebastian, Juszczyk Grzegorz, Cieślak Ilona, Gotlib Joanna.
Is Evidence Based Public Health a copy of Evidence Based Medicine? – a literature review.
Journal of Public health, Nursing and Medical Rescue 2017; 2: 17-27.

23. Zarzeka A, Belowska J, Panczyk M, Żmuda-Trzebiatowska H, Kot-Doniec B, Gotlib J.
Udział w  szkoleniach zawodowych pielęgniarek i położnych specjalizujących się.
Piel Zdr publ. 2017; 7(2): 135-140.

24. Zarzeka A, Iwanow L, Pietruszewska K, Mazur N, Gorzkiewicz A, Panczyk M, Belowska J, Samoliński Ł, Gotlib J.
Wiedza studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na temat rozszerzenie kompetencji zawodowych pielęgniarek i położnych w zakresie ordynowania leków, wystawiania recept i kierowania na badania diagnostyczne.
Piel Zdr publ. 2017; 7(2): 107-115.

25.  Bożenna Szymczak, Joanna Gotlib
Ocena możliwości doskonalenia zawodowego wśród położnych zatrudnionych w wybranych szpitalach na terenie województwa mazowieckiego, podlaskiego, lubelskiego i warmińsko-mazurskiego.

Współczesne Pielęgniarstwo  Ochrona Zdrowia 2017; (6) 3: 91-97.

26. Anna Dembowska, Joanna Gotlib
Ocena zapotrzebowania na szkolenia z zakresu prawa medycznego wśród położnych zatrudnionych w wybranych szpitalach na terenie województwa mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i lubelskiego.

Współczesne Pielęgniarstwo i Ochrona Zdrowia 2017; (6) 3: 75-81

27. Mariusz Jaworski, Agata Tomala, Mariusz Panczyk, Mirosława Maria Adamus.
Rola wieku i poziomu ekstrawersji w kształtowaniu wybranych kompetencji społecznych studentek położnictwa.
Pielęgniarstwo Polskie 2017; 4: 579–587

28. Emilia Wrońska, Jarosława Belowska, Lucyna Iwanow, Mariusz Panczyk, Aleksander Zarzeka, Ilona Cieślak, Joanna Gotlib.
Ocena poziomu wiedzy na temat nieswoistych zapaleń jelit w grupie rodziców dzieci hospitalizowanych w centrum zdrowia dziecka.
Pielęgniarstwo Polskie 2017; 4: 600–605

29. Katarzyna Bojar, Jarosława Belowska, Lucyna Iwanow, Mariusz Panczyk, Aleksander Zarzeka, Ilona Cieślak, Zofia Kwiatkowska, Joanna Gotlib.
Wiedza studentów pielęgniarstwa na temat grypy.
Pielęgniarstwo Polskie 2017; 4: 612–617.

30. Katarzyna Bojar, Jarosława Belowska, Lucyna Iwanow, Mariusz Panczyk, Aleksander Zarzeka, Ilona Cieślak, Zofia Kwiatkowska, Joanna Gotlib.
Współczesna wiedza na temat grypy – przegląd krajowego i światowego piśmiennictwa.
Pielęgniarstwo Polskie 2017; 4: 624–632

31. P. Leszczyński, A. Charuta, J. Gotlib, B. Kołodziejczak, M. Roszak, T. Zacharuk.
Distance Learning Methods in Continuing Education of Paramedics.

Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, Vol. 51 (64) Issue (2017) on Logical, Statistical and Computer Methods in Medicine, pp.53-70, DOI: https://doi.org/10.1515/slgr-2017-0033

32. Jewczak Weronika, Juszczyk Grzegorz, Cieślak Ilona, Gotlib Joanna.
Public Health students’ networking knowledge assessment attempt – a preliminary report.
Journal of Public Health, Nursing and Medical Rescue 2017; 4: 36-41.

33. Aleksander Zarzeka, Mariusz Panczyk, Bożena Ścieglińska, Jarosława Belowska, Lucyna Iwanow, Joanna Gotlib. Knowledge of an attitudes towards extending professional powers among departmental nurses with respect to issuing prescriptions  and independent referring for diagnostic tests - preliminary report.
Pol J Public Health 2017;127(2): 53-58.

Rodziały w monografiach

1. Ilona Cieślak, Aleksander Zarzeka, Lucyna Iwanow, Mariusz Panczyk, Mariusz Jaworski, Joanna Gotlib. Aktualne kierunki rozwoju badań naukowych w zdrowiu publicznym – przegląd piśmiennictwa zawartego w czasopiśmie Zdrowie Publiczne [w:] Badania naukowe w naukach o zdrowiu. Pod redakcją: Martyny Dębskiej. Fundacja Biznesu i Nauki. Kielce 2017. ISBN: 978-83-946145-2-2. str. 8-2-23.

2. Lucyna Iwanow, Mariusz Panczyk, Aleksander Zarzeka, Ilona Cieślak, Mariusz Jaworski, Joanna Gotlib.  Kompetencje społeczne pielęgniarek i położnych – przegląd polskiego piśmiennictwa naukowego [w:] Badania naukowe w naukach o zdrowiu. Pod redakcją: Martyny Dębskiej. Fundacja Biznesu i Nauki. Kielce 2017. ISBN: 978-83-946145-2-2. str. 183-198.

Inne publikacje

1. Aleksander Zarzeka, Szymon Studziński.
Projekt zmian: obrót pozaapteczny produktami leczniczymi.
Biuletyn Informacyjny Kierownika Apteki 62, marzec-kwiecień 2017; 14-18.

Udział w konferencjach międzynarodowych

1. Aleksander Zarzeka, et al.
Nurse prescribing in Poland. Attitudes of polish nursing and midwifery students. Cross-sectional study.
13th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists. 11-14.05.2017 r, Warsaw, Poland.

2. Ilona Cieślak, Paweł Ostałowski, Mariusz Panczyk, Aleksander Zarzeka, Łukasz Samoliński, Joanna Gotlib.
Analiza opinii studentów kierunku Zdrowie Publiczne na temat organizacji i przebiegu praktyk zawodowych.
[Analysis of opinion of the public health students about organization and conducting of professional practice]
II Międzynarodowy Kongres Zdrowia Publicznego "Zdrowie Publiczne - efektywnie wykorzystać zasoby ochrony zdrowia". 24-25.11.2016 r., Wrocław

3. Ilona Cieślak, Kamila Malesa, Mariusz Panczyk, Aleksander Zarzeka, Lucyna Iwanow, Mariusz Jaworski, Joanna Gotlib.
Bilans mocnych i słabych stron jako wprowadzenie do analizy poziomu kompetencji społecznych w grupie studentów Zdrowia publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Badanie pilotażowe.
[The balance of strengths and weaknesses as an introduction to the analysis of the level of social competence among public health students from Medical University of Warsaw. A pilot study.]
Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zdrowie i Style Życia. 11-12.05.2017 r., Wrocław

4. Ilona Cieślak, Aleksander Zarzeka, Mariusz Panczyk, Joanna Gotlib.
Subiektywna ocena praktyk wakacyjnych studentów zdrowia publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – badanie pilotażowe.
[Subjective assessment of summer internships of Public Health students of the Medical University of Warsaw - a pilot study.]
13th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists. 11-14.05.2017 r, Warsaw, Poland.

5. Lucyna Iwanow , Mariusz Panczyk, Aleksander Zarzeka, Ilona Cieślak, Mariusz Jaworski, Joanna Gotlib.
Próba oceny poziomu kompetencji komunikacyjnych w grupie studentów kierunków medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu w Bazylei.
Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zdrowie i Style Życia. 11-12.05.2017 r., Wrocław

6. Gotlib J, Uchmanowicz I, Iwanow L, Cieślak I, Panczyk M, Zarzeka A. 
An exploration of patient safety training within pre-registration nurse training programme in Medical University in Warsaw in Poland. 

ICERI 2017 Proceedings of the 10th International Conference of Education, Research and Innovation Seville, Spain, 16-18 November 2017. Published by IATED Academy, Edited by L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres IATED Academy, Desósito Legal: V-2851-2017, ISBN: 978-84-697-6957-7, pp. 3922–3927.

7. Cieślak I, Zarzeka A, Iwanow L, Panczyk M, Jaworski M, Gotlib J. 
Assessment of interest in taking up second-cycle programme in public health among first-cycle students of Warsaw Medical University.

ICERI 2017 Proceedings of the 10th International Conference of Education, Research and Innovation Seville, Spain, 16-18 November 2017. Published by IATED Academy, Edited by L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres IATED Academy, Desósito Legal: V-2851-2017, ISBN: 978-84-697-6957-7, pp. 3517-3520.

8. Iwanow L, Panczyk M, Zarzeka A, Cieślak I, Jaworski M, Gotlib J. 
Attempt of assessment of the level of entrepreneurial competence among students of medicine and health sciences - a pilot study. 
ICERI 2017 Proceedings of the 10th International Conference of Education, Research and Innovation Seville, Spain, 16-18 November 2017. Published by IATED Academy, Edited by L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres IATED Academy, Desósito Legal: V-2851-2017, ISBN: 978-84-697-6957-7, pp. 2203-2209.

9. Iwanow L, Panczyk M, Zarzeka A, Cieślak I, Jaworski M, Gotlib J. 
Attempt of comparison of attitudes towards development of communication skills among Polish and Swiss students of medical universities.
ICERI 2017 Proceedings of the 10th International Conference of Education, Research and Innovation Seville, Spain, 16-18 November 2017. Published by IATED Academy, Edited by L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres IATED Academy, Desósito Legal: V-2851-2017, ISBN: 978-84-697-6957-7, pp. 2227-2230.

10. Gotlib J, Uchmanowicz I, Iwanow L, Cieślak I, Panczyk M, Zarzeka A.
An exploration of patient safety training within pre-registration nurse training programme in Medical University in Warsaw in Poland.

ICERI 2017 10th International Conference of Education, Research and Innovation Seville, Spain, 16-18 November 2017. ICERI 2017 Abstracts CD. ISBN: 978-84-697-6957-7 Desósito Legal: V-2851-2017, Published by 10th International Conference of Education, Research and Innovation

11. Cieślak I, Zarzeka A, Iwanow L, Panczyk M, Jaworski M, Gotlib J.
Assessment of interest in taking up second-cycle programme in public health among first-cycle students of Warsaw Medical University.

ICERI 2017 10th International Conference of Education, Research and Innovation Seville, Spain, 16-18 November 2017. ICERI 2017 Abstracts CD. ISBN: 978-84-697-6957-7 Desósito Legal: V-2851-2017, Published by 10th International Conference of Education, Research and Innovation

12. Iwanow L, Panczyk M, Zarzeka A, Cieślak I, Jaworski M, Gotlib J.
Attempt of assessment of the level of entrepreneurial competence among students of medicine and health sciences - a pilot study.
ICERI 2017 10th International Conference of Education, Research and Innovation Seville, Spain, 16-18 November 2017. ICERI 2017 Abstracts CD. ISBN: 978-84-697-6957-7 Desósito Legal: V-2851-2017, Published by 10th International Conference of Education, Research and Innovation

13. Iwanow L, Panczyk M, Zarzeka A, Cieślak I, Jaworski M, Gotlib J.
Attempt of comparison of attitudes towards development of communication skills among Polish and Swiss students of medical universities.
ICERI 2017 10th International Conference of Education, Research and Innovation Seville, Spain, 16-18 November 2017. ICERI 2017 Abstracts CD. ISBN: 978-84-697-6957-7 Desósito Legal: V-2851-2017, Published by 10th International Conference of Education, Research and Innovation

Udział w ogólnopolskich konferencjach naukowych

1. Ilona Cieślak, Mariusz Panczyk, Aleksander Zarzeka, Mariusz Jaworski, Joanna Gotlib.
Ocena poziomu kompetencji społecznych wśród studentów zdrowia publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - badanie pilotażowe.
X Studenckie Sympozjum Naukowe Wrocławskie Dni Zdrowia Publicznego "Quo vadis Public Health". 23-24.03.2017 r., Wrocław

2. Ilona Cieślak, Zofia Sienkiewicz, Mariusz Panczyk, Aleksander Zarzeka, Lucyna Iwanow, Mariusz Jaworski,  Joanna Gotlib.
Ocena poziomu kompetencji społecznych wśród studentów pielęgniarstwa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - badanie pilotażowe.
XVII Ogólnopolska i VII im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Stany zagrożenia zdrowia i życia – wyzwaniem dla medycyny i edukacji”. 21.04.2017 r., Ciechanów

3. Ilona Cieślak, Mariusz Panczyk, Aleksander Zarzeka, Lucyna Iwanow, Mariusz Jaworski, Zofia Sienkiewicz, Joanna Gotlib.
Ocena poziomu kompetencji społecznych wśród studentów zdrowia publicznego oraz pielęgniarstwa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - badanie pilotażowe.
VI Warszawskie Dni Nauki o Zdrowiu. 1.06.2017r., Warszawa

4. Lucyna Iwanow, Mariusz Panczyk, Aleksander Zarzeka, Ilona Cieślak, Mariusz Jaworski, Joanna Gotlib.
Próba oceny poziomu kompetencji komunikacyjnych w grupie studentów pielęgniarstwa.
XVII Ogólnopolska i VII im dr n. med. Janiny Fetlińskiej Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Stany zagrożenia zdrowia i życia - wyzwaniem dla medycyny i edukacji". 21.04.2017 r., Ciechanów

5. Lucyna Iwanow, Mariusz Panczyk, Aleksander Zarzeka, Ilona Cieślak, Mariusz Jaworski, Joanna Gotlib. 
Próba oceny poziomu kompetencji komunikacyjnych w grupie studentów kierunków medycznych.
VI Warszawskie Dni Nauki o Zdrowiu. 1.06.2017r, Warszawa

6. Lucyna Iwanow, Mariusz Panczyk, Aleksander Zarzeka, Ilona Cieślak, Mariusz Jaworski, Joanna Gotlib.
Próba oceny poziomu kompetencji przedsiębiorczych w grupie studentów pielęgniarstwa – badanie pilotażowe.
Konferencja Naukowo - Szkoleniowa z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej. Praktyka pielęgniarska - jaka była, jaka jest, jaka będzie? 15.05.2017r., Warszawa

7. Lucyna Iwanow, Mariusz Panczyk, Aleksander Zarzeka, Ilona Cieślak, Mariusz Jaworski, Joanna Gotlib.
Próba porównania poziomu kompetencji komunikacyjnych w grupie studentów kierunków medycznych.
Ogólnopolskie Studenckie Dni Pielęgniarstwa Klinicznego. Profilaktyka chorób cywilizacyjnych. 25.05.2017r., Warszawa

8. Ilona Cieślak, Zofia Sienkiewicz, Mariusz Panczyk, Aleksander Zarzeka, Lucyna Iwanow, Mariusz Jaworski, Joanna Gotlib
Próba oceny poziomu kompetencji społecznych studentów pielęgniarstwa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – badanie pilotażowe
Konferencja Naukowo - Szkoleniowa z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej. Praktyka pielęgniarska - jaka była, jaka jest, jaka będzie? 15.05.2017r., Warszawa

9. Łukasz Samoliński, Ilona Cieślak, Aleksander Zarzeka, Jarosława Belowska, Mariusz Panczyk, Joanna Gotlib
Analiza efektów kształcenia na kierunku Zdrowie publiczne w uniwersytetach medycznych w Polsce
II Międzynarodowy Kongres Zdrowia Publicznego "Zdrowie Publiczne - efektywnie wykorzystać zasoby ochrony zdrowia". 24-25.11.2016 r., Wrocław

10. Aleksander Zarzeka, Ilona Cieślak, Katarzyna Kowalczyk, Anna Gorzkiewicz, Katarzyna Pietruszewska, Mariusz Panczyk, Joanna Gotlib,.
Studenci zdrowia publicznego o receptach pielęgniarskich – badanie ilościowe.
VI Warszawskie Dni Nauki o Zdrowiu. 1.06.2017 r., Warszawa.

11. Mariusz Panczyk
Pięć lat e-learningu w Zakładzie Dydaktyki i Efektów Kształcenia - synteza przeprowadzonych badan i zdobytych doświadczeń.
Dzień  Kultury Jakości Uczelni 19.05.2017 r., Warszawa.