2018 rok

Publikacje

Publikacje w czasopismach posiadających IMPACT FACTOR

1. Aleksander Zarzeka, Mariusz Panczyk, Jarosława Belowska, Lucyna Iwanow, Ilona Cieślak, Nicole Mazur, Berta Paz Lourido, Joanna Gotlib.
Nurse Prescribing. The Knowledge of Nursing and Midwifery Students Regarding New Professional Competences. Poland-Wide Multicenter Study.
Acta Poloniae Pharmaceutica. Drug Research 2018; ahead of print.

2. Aleksandra Kielan, Ilona Cieślak, Joanna Skonieczna, Dominik Olejniczak, Karolina Jabłkowska-Górecka, Mariusz Panczyk, Joanna Gotlib, Bożena Walewska-Zielecka.
Analysis of adolescents’ opinions on suicide prevention.
Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 93: 1–12.
Published ahead of print 9 March 2018
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/81754

3. Patryk Rzońca, Ewa Rudnicka-Drożak, Beata Rybojad, Mariusz Panczyk, Joanna Gotlib, Robert Gałązkowski.
Should the family witness cardiopulmonary resuscitation? Perceptions of health professionals in Poland.
Kardiologia Polska 2018; 76, 5: 923–925; DOI: 10.5603/KP.2018.0101

4. Mariusz Panczyk, Aleksander Zarzeka, Marcin Malczyk, Joanna Gotlib  
Does Repetition of the Same Test Questions in Consecutive Years Affect their Psychometric Indicators? – Five-year Analysis of Inhouse Exams at Medical University of Warsaw.
EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 2018, 14, 1-9

Publikacje w czasopismach nie posiadających IMPACT FACTOR

1. Klaudiusz Nadolny, Joanna Gotlib Mariusz Panczyk, Jerzy Rober Ładny, Zbigniew Białczak, Marcin Podgórski, Oksana Makar, Nataliya Izhystka, Robert Gałązkowski.
Epidemiologia nagłego zatrzymania krążenia w opiece przedszpitalnej na terenie województwa śląskiego.
Wiadomości Lekarskie 2018; LXXI, 1 (II): 193-200.  

2. Dariusz Wasiak, Jacek Pliszczyński, Beata Łągiewska, Maurycy Jonas, Mariusz Panczyk, Piotr Małkowski, Wojciech Lisik, Maciej Kosieradzki.
The epidemiology of hepatocellular cancer in Poland.
Clin Exp HEPATOL 2018; 4, 1: 13-27
DOI: https://doi.org/10.5114/ceh.2018.73669

Publiakcje ze zjazdów międzynardowych

1. J. Gotlib, J. Jaworski, A. Zarzeka, M. Panczyk.
Innovative Methods of Leadership Training For Nursing Students. A Literature Review.
Published in: INTED2018. 12th International Technology, Education and Development Conference Proceedings. 5-7 March, 20178 Valencia Spain. ISBN: 978-84-697-9480-7. ISSN: 2340-1079. Dep. Legal:V-262-280, pp: 8141-8147

2. J. Gotlib, M. Jaworski, A. Zarzeka, M. Panczyk.
Key Competencies for Public Health Leaders – Qualitative Analysis of European and American Frameworks.
Published in: INTED2018. 12th International Technology, Education and Development Conference Proceedings. 5-7 March, 20178 Valencia Spain. ISBN: 978-84-697-9480-7. ISSN: 2340-1079. Dep. Legal:V-262-280, pp: 8148-8153

3. A. Zarzeka, J. Gotlib, B. Paz Lourido.
Non-Medical Prescribing in Spain. Opinions of Nursing and Physiotherapy Students.
Published in: INTED2018. 12th International Technology, Education and Development Conference Proceedings. 5-7 March, 20178 Valencia Spain. ISBN: 978-84-697-9480-7. ISSN: 2340-1079. Dep. Legal:V-262-280, pp: 7117-7121