• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

2018 rok

Publikacje

Publikacje w czasopismach posiadających IMPACT FACTOR

1. Aleksander Zarzeka, Mariusz Panczyk, Jarosława Belowska, Lucyna Iwanow, Ilona Cieślak, Nicole Mazur, Berta Paz Lourido, Joanna Gotlib.
Nurse Prescribing. The Knowledge of Nursing and Midwifery Students Regarding New Professional Competences. Poland-Wide Multicenter Study.
Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research 2018; 75 (4): 1031-1039.

2. Aleksandra Kielan, Ilona Cieślak, Joanna Skonieczna, Dominik Olejniczak, Karolina Jabłkowska-Górecka, Mariusz Panczyk, Joanna Gotlib, Bożena Walewska-Zielecka.
Analysis of adolescents’ opinions on suicide prevention.
Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 93: 1–12.
Published ahead of print 9 March 2018
DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/81754

3. Patryk Rzońca, Ewa Rudnicka-Drożak, Beata Rybojad, Mariusz Panczyk, Joanna Gotlib, Robert Gałązkowski.
Should the family witness cardiopulmonary resuscitation? Perceptions of health professionals in Poland.
Kardiologia Polska 2018; 76, 5: 923–925; DOI: 10.5603/KP.2018.0101

4. Mariusz Panczyk, Aleksander Zarzeka, Marcin Malczyk, Joanna Gotlib  
Does Repetition of the Same Test Questions in Consecutive Years Affect their Psychometric Indicators? – Five-year Analysis of Inhouse Exams at Medical University of Warsaw.
EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 2018, 14, 1-9

5. Belowska J, Panczyk M, Zarzeka A, Iwanow L, Cieślak I, Gotlib J.
Promoting Evidence-based Practice - perceived Knowledge, Behaviours and Attitudes of Polish Nurses: a Cross-Sectional Validation Study.
Int J Occup Saf Ergon. 2018 Jun 28:1-25. doi: 10.1080/10803548.2018.1489993. [Epub ahead of print]

6. Klaudiusz Nadolny, Lukasz Szarpak, Joanna Gotlib, Mariusz Panczyk, Maciej Sterlinski, Jerzy Robert Ladny, Jacek Smereka, Robert Galazkowski.
An analysis of the relationship between the applied medical rescue actions and the return of spontaneous circulation in adults with out-ofhospital sudden cardiac arrest.
Medicine (2018) 97:30

7. Rzońca Patryk, Gałązkowski Robert, Panczyk Mariusz, Gotlib Joanna.
Polish Helicopter Emergency Medical Service (HEMS) Response to Out-of-Hospital Cardiac Arrest (OHCA):
A Retrospective Study.
Medical Science Monitor 2018; 24: 6053-6058.

8. Leszczyński P, Panczyk M, Podgórski M, Owczarek K, Gałązkowski R, Mikos M, Charuta A, Zacharuk T, Gotlib J. Determinants of occupational burnout among employees of the Emergency Medical Services in Poland.
Ann Agric Environ Med. doi: 10.26444/aaem/94294

Publikacje w czasopismach nie posiadających IMPACT FACTOR

1. Klaudiusz Nadolny, Joanna Gotlib Mariusz Panczyk, Jerzy Rober Ładny, Zbigniew Białczak, Marcin Podgórski, Oksana Makar, Nataliya Izhystka, Robert Gałązkowski.
Epidemiologia nagłego zatrzymania krążenia w opiece przedszpitalnej na terenie województwa śląskiego.
Wiadomości Lekarskie 2018; LXXI, 1 (II): 193-200.  

2. Dariusz Wasiak, Jacek Pliszczyński, Beata Łągiewska, Maurycy Jonas, Mariusz Panczyk, Piotr Małkowski, Wojciech Lisik, Maciej Kosieradzki.
The epidemiology of hepatocellular cancer in Poland.
Clin Exp HEPATOL 2018; 4, 1: 13-27
DOI: https://doi.org/10.5114/ceh.2018.73669

3. Katarzyna Kosiorek, Joanna Gotlib
Ocena wiedzy i postaw wobec praktyki zawodowej opartej na dowodach naukowych wśród położnych zatrudnionych w wybranych szpitalach na terenie województw: mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i lubelskiego.
Współczesne Pielęgniarstwo i Ochrona Zdrowia 2018; 7 (1): 3-10.

4.Olga Szpanka, Joanna Gotlib.
Ocena stylów myślenia wśród położnych zatrudnionych w wybranych szpitalach na terenie województw: mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i lubelskiego.
Współczesne Pielęgniarstwo i Ochrona Zdrowia 2018; 7 (2): 35-40.

5. Izabella Uchmanowicz, Joanna Gotlib.
Czym jest racjonowanie opieki pielęgniarskiej.
Współczesne Pielęgniarstwo i Ochrona Zdrowia 2018; 7 (2): 46-47

6. Daria Draźba, Joanna Gotlib.
Ocena kompetencji asertywnego rozwiązywania problemów wśród położnych zatrudnionych w wybranych szpitalach na terenie województw mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i lubelskiego.
Współczesne Pielęgniarstwo i Ochrona Zdrowia 2018; 7 (3): 55-60.

7. Lucyna Iwanow, Mariusz Panczyk, Aleksander Zarzeka, Ilona Cieślak, Mariusz Jaworski, Joanna Gotlib. Próba oceny postaw studentów pielęgniarstwa wobec kształcenia kompetencji komunikacyjnych w zawodzie pielęgniarki. Pielęgniarstwo Polskie 4 (70) 2018 s. 333–338. DOI: http://dx.doi.org/10.20883/pielpol.2018.40

8. Aleksandra Kielan, Mariusz Panczyk, Lucyna Iwanow, Dorota Bugajec, Joanna Skonieczna, Dominik Olejniczak, Joanna Gotlib. Bariery w dostępie do szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe pielęgniarek. Pielęgniarstwo Polskie 4 (70) 2018 s. 353–357DOI: http://dx.doi.org/10.20883/pielpol.2018.43

Publiakcje ze zjazdów międzynardowych

1. J. Gotlib, J. Jaworski, A. Zarzeka, M. Panczyk.
Innovative Methods of Leadership Training For Nursing Students. A Literature Review.
Published in: INTED2018. 12th International Technology, Education and Development Conference Proceedings. 5-7 March, 20178 Valencia Spain. ISBN: 978-84-697-9480-7. ISSN: 2340-1079. Dep. Legal:V-262-280, pp: 8141-8147

2. J. Gotlib, M. Jaworski, A. Zarzeka, M. Panczyk.
Key Competencies for Public Health Leaders – Qualitative Analysis of European and American Frameworks.
Published in: INTED2018. 12th International Technology, Education and Development Conference Proceedings. 5-7 March, 20178 Valencia Spain. ISBN: 978-84-697-9480-7. ISSN: 2340-1079. Dep. Legal:V-262-280, pp: 8148-8153

3. A. Zarzeka, J. Gotlib, B. Paz Lourido.
Non-Medical Prescribing in Spain. Opinions of Nursing and Physiotherapy Students.
Published in: INTED2018. 12th International Technology, Education and Development Conference Proceedings. 5-7 March, 20178 Valencia Spain. ISBN: 978-84-697-9480-7. ISSN: 2340-1079. Dep. Legal:V-262-280, pp: 7117-7121

Rozdziały w monografiach

1. Ilona Cieślak, Mariusz Panczyk,Lucyna Iwanow, Aleksander Zarzeka, Mariusz Jaworski, Joanna Gotlib.
Przegląd narzędzi wykorzystywanych do pomiaru poziomu kompetencji przywód­czych wśród studentów kierunków z obszaru nauk o zdrowiu i medycyny - analiza świa­towego piśmiennictwa naukowego
[w]: Współczesne problemy w naukach o zdrowiu. Wydanie pierwsze. ISBN: 978-83-948376-3-1. FBiN, Warszawa 2018, str. 40-47.

2. Lucyna Iwanow, Mariusz Panczyk, Ilona Cieślak, Mariusz Jaworski, Joanna Gotlib
Postawy wobec nauki kompetencji ko­munikacyjnych w grupie położnych koń­czących szkolenie specjalizacyjne.
[w]: Współczesne problemy w naukach o zdrowiu. Wydanie pierwsze. ISBN: 978-83-948376-3-1. FBiN, Warszawa 2018, str. 62-69.