• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Biblioteka Zakładu Dydaktyki i Efektów Kształcenia

1. Andrzej Stanisz. Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 1 – Statystyki podstawowe. StatSoft Polska, Kraków 2006.

2. Andrzej Stanisz. Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 2 – Modele liniowe i nieliniowe. StatSoft Polska, Kraków 2007.

3. Andrzej Stanisz. Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 3 – Analizy wielowymiarowe. StatSoft Polska, Kraków 2007.

4. Marzena Cypryańska, Sylwia Bedyńska (red.). Statystyczny drogowskaz 2. Praktyczne wprowadzenie do analizy wariancji. Wydawnictwo Akademickie SEDNO, Warszawa 2013.

5. Sylwia Bedyńska, Monika Książek (red.). Statystyczny drogowskaz 3. Praktyczny przewodnik wykorzystania modeli regresji oraz równań strukturalnych. Wydawnictwo Akademickie SEDNO, Warszawa 2012.

6. Alfredo Marcos. Filozofia nauki. Nowe wymiary. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012.

7. Michał Heller. Filozofia nauki – Wprowadzenie. Wydawnictwo Petrus, Kraków 2009.

8. Zygmunt Hajduk. Metodologia nauk przyrodniczych. Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 2002.

9. Mieczysław Łobocki. Metody i techniki badań pedagogicznych. Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2006.

10. Jerzy Brzeziński. Metodologia badań psychologicznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.

11. Katarzyna Czabanowska, Cezary Włodarczyk (red.). Zatrudnienie w zdrowiu publicznym w Europie. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004.

12. Konrad Jankowski, Andrzej Cudo (red.). Człowiek Chory - Aspekty Biopsychospołeczne. Centrum Psychologii i Pomocy Psychologicznej w Lublinie, Lublin 2009

13. Chava Frankfort-Nachmias, David Nachmias (red.).  Metody badawcze w naukach społecznych. Zysk i S-ka,  Poznań 2001.

14. Wiesław Przybyła, Magdalena Ratalewska (red.). Poradnik dla projektujących kursy e-learningowe . Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Warszawa 2012.

15. Henrik R. Wulff, Peter C. Gotzsche. Racjonalna diagnoza i leczenie. Wprowadzenie do medycyny wiarygodnej czyli Evidence-Based Medicine. AKTIS, Łódź 2005

16. Eugeniusz Gatnar. Podejście wielomodelowe w zagadnieniach dyskryminacji i regresji. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2008