Jesteś tutaj

Dyżury pracowników Zakładu

Konsultacje pracowników Zakładu

Studentów, którzy są zainteresowani konsultacjami (np. w sprawie prac dyplomowych, prowadzonych lub planowanych badań itd.) z pracownikami Zakładu prosimy o bezpośredni kontakt mailowy z wybraną osobą - aktualne adresy e-maiowe dostępne są w zakładce Pracownicy Zakładu.

 

Godziny konsultacji:

Dr hab. n. o zdr. Joanna Gotlib: poniedziałek, godz 10.00-13.00 (proszę o wcześniejsze e-mailowe potwierdzenie spotkania: joanna.gotlib@wum.edu.pl)

Dr hab. n. o zdr. Mariusz Panczyk: poniedziałek, godz 11:00-13:00 (proszę o wcześniejsze e-mailowe potwierdzenie spotkania: mariusz.panczyk@wum.edu.pl)

Dr n. o zdr. Mariusz Jaworski: wtorek, godz. 13:00-15:00 (proszę o wcześniejsze e-mailowe potwierdzenie spotkania: mariusz.jaworski@wum.edu.pl)

mgr Aleksender Zarzeka, piątek, godz 18:00-19:00 (proszę o wcześniejsze e-mailowe potwierdzenie spotkania: aleksander.zarzeka@wum.edu.pl)

mgr Łukasz Samoliński, piątek, godz 14:00-16:00 (proszę o wcześniejsze e-mailowe potwierdzenie spotkania: lukasz.samolinski@wum.edu.pl)

mgr Ilona Cieślak, poniedziałek, godz 12:00-14:00 (proszę o wcześniejsze e-mailowe potwierdzenie spotkania: ilona.cieslak@wum.edu.pl)

mgr Lucyna Iwanow, środa, godz 12:00-14:00 (proszę o wcześniejsze e-mailowe potwierdzenie spotkania: lucyna.iwanow@wum.edu.pl)