• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Dyżury pracowników Zakładu


Studentów, którzy są zainteresowani konsultacjami (np. w sprawie prac dyplomowych, prowadzonych lub planowanych badań itd.) z pracownikami Zakładu prosimy o bezpośredni kontakt mailowy z wybraną osobą - aktualne adresy e-mailowe dostępne są w zakładce Pracownicy Zakładu.

Pracwonicy w godzinach dyżuru dostępni są na platformie MS Teams oraz w Zakładzie. W obu przypadkach na spotkanie należy umówić się wcześniej drogą mailową.

Godziny konsultacji:

Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Joanna Gotlib: poniedziałek i środa, godz 10.00-14.00 (proszę o wcześniejsze e-mailowe potwierdzenie spotkania: joanna.gotlib@wum.edu.pl)

Dr hab. n. o zdr. Mariusz Panczyk: poniedziałek, godz 10:00-13:00 (proszę o wcześniejsze e-mailowe potwierdzenie spotkania: mariusz.panczyk@wum.edu.pl)

Dr n. o zdr. Mariusz Jaworski: środa, godz 10.00-13.00 - (proszę o wcześniejsze e-mailowe potwierdzenie spotkania: mariusz.jaworski@wum.edu.pl)

Dr Ewa Rzońca: środa, godz 10.00-12.30 - (proszę o wcześniejsze e-mailowe potwierdzenie spotkania: ewa.rzonca@wum.edu.pl)

Lek. Dominik Wawrzuta: