• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Galeria zdjęć

 

Obrony prac magisterskich, 11 lipca 2013 r.

V Konferencja Naukowa Wydziału Nauki o Zdrowiu, 7 czerwca 2013 r.

 

 

 

 

 

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Doktorantów Uczelni Medycznych, 26 maja 2013 r.

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Dobre praktyki pielęgniarskie”, 15 listopada 2013 r.

Przygotowana w Zakładzie Dydaktyki i Efektów Kształcenia WNoZ praca magisterska mgr Joanny Aliny Szabłowskiej pod tytułem: Ocena jakości życia osób niepełnosprawnych ruchowo w zależności od podjęcia pracy zawodowej , której promotorem była dr hab. Joanna Gotlib została wyróżniona w X Ogólnopolskim Konkursie na najlepszą pracę magisterską „Otwarte drzwi” organizowanym przez PFRON.

Zespół Zakładu Dydaktyki i Efektów Kształcenia. Przygotowania do badań focusowych w grupie studentów studiów pomostowych na kierunku Pielęgniarstwo. 19.01.2014 r. Centrum Biblioteczno-Informacyjne WUM

Debata z udziałem specjalistów farmaceutycznego rynku pracy

I Seminarium Szkoleniowe z cyklu: "Dydaktyka szkoły wyższej", 14.03.2014 r.

 III Bałtyckie Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe „Innowacje w medycynie i naukach o zdrowiu. Badania – Edukacja – Współpraca”, Szczecin 10-12 kwietnia 2014 r.

 

The 25th European Students‘ Conference “Rethinking Medical Research – how do we achieve innovation?” Charité Universitätsmedizin, Berlin, Germany, 17-20th of September 2014

  


II Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Pielęgniarstwo – nauka i praktyka. Pielęgniarki i położne w nowoczesnej Europie, Olsztyn, 23-24 października 2014 r.

LLP ERASMUS PROGRAMME, Lizbona, Portugalia, 15-23.11.2014 r. 


II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Interdyscyplinarny Wymiar Zdrowia i Choroby, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, 27-28 listopada 2014 r.


Leiden International Medical Students Conference. LIMSC 2015, Leiden, Holland, 11-15.03.2015

Prolongavita. Relacja z warsztatów OSCE.

Warsztaty OSCE. Międzyzdroje, 26-29.03.2015 r. Współpraca międzyuczelniana pomiędzy Warszawskim Uniwersytetm Medycznym, Colegium Medicum UJ oraz Śląskim Uniwerstetem Medycznym.

 

Jubileuszowa XV Ogólnopolska i V im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Pielęgniarka –dziecko –rodzina” Ciechanów, WOZiNH PWSZ, ul. Wojska Polskiego 51, 17-18 kwietnia 2015 r.

Warsztaty „ROSZCZENIOWY PACJENT, CZY BŁĄD PIELĘGNIARKI? ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA I ZAWODOWA” Jubileuszowa XV Ogólnopolska i V im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Pielęgniarka –dziecko –rodzina” Ciechanów, WOZiNH PWSZ, ul. Wojska Polskiego 51, 17-18 kwietnia 2015 r.

 

11th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists, May 7-10, 2015.

Pierwsza nagroda za prezentację w sesji Nauki o Zdrowiu i Epidemiologia pracy zespołu Autorów: Aleksander Zarzeka, Jarosława Belowska, Mariusz Panczyk, Halina Żmuda-Trzebiatowska, Barbara Kot-Doniec, Joanna Gotlib. Willingness to take part in post-graduate courses regarding medical law in group of Polish nurses during specialization. Archives of Medical Sciences 2015; (11) 2 (suppl. 2): 64-65. (IF 2013: 1.890)

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki. Warszawa, 15.05.2015

Dr Mariusz Panczyk. Pharmacogenetics research on chemotherapy resistance in colorectal cancer over the last 20 years. World Journal of Gastroenterology 2014; 20(29): 9775-9827, IF - 2,433.
VII Konferencja Naukowa Wydziału Nauki o Zdrowiu, 22.05.2015 r.

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa.  Jubileusz 40-lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 26-27 czerwca 2015 r.

2nd V4 Conference on Public Health 2015. Health for public, public for health. 17-18 września 2015 r. Zabrze.

Międzynarodowa Konferencja naukowo-szkoleniowa. „Innowacyjność w kształceniu, praktyce pielęgniarskiej i badaniach naukowych. 90-lecie powstania Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia w Krakowie”. 11-12 września 2015 r. Kraków, Polska.

Ana Natividade, Joanna Gotlib

Ana Natividade, Joanna Gotlib, Isabel Fragoeiro

LLP - ERASMUS PROGRAMME. School of Health Sciences, University of Madeira – Campus Penteada, Portugalia. 16-24.04.2016 r.

The International Conference on Research in Education and Science (ICRES, Bodrum, Turkey, May 19-22, 2016

The International Conference on Research in Education and Science (ICRES, Bodrum, Turkey, May 19-22, 2016)

Udział Zespołu Zakładu Dydaktyki i Efektyki Kształcenia w Dniu Otwartym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - 23 kwietnia 2017 r.

ramach programu Erasmus + dla doktorantów, swoje praktyki w Universitat de las Illes Balears odbywa doktorant z Zakładu Dydaktyki i Efektów Kształcenia WUM - mgr Aleksander  Zarzeka. Opiekunem naukowym grantu jest Dra. Berta Paz Lourido, Profesora Titular Univ. de Fisioterapia, Departamento de Enfermeria y Fisioterapia oraz Directora del Master en Investigación en Salud y Calidad de Vida.

Fot. Dział Fotomedyczny WUM

Wykłady przeprowadzone przez Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia w ramach XXI Festiwalu Nauki (22.09.- 01.10.2017 r.) 

  •  "Czyje zdrowie jest publiczne?" -  Prodziekan ds. Oddziału Zdrowia Publicznego - dr hab.  Joanna Gotlib, kierownik Zakładu 
  • "Skąd się bierze postęp w medycynie? Kilka słów o metodologii badań naukowych w medycynie" -  dr Mariusz Panczyk

Szkoła Letnia w Turku (Finlandia), w której udział wzięły reprezentantki Zakładu Dydaktyki i Efektów Kształcenia WUM - doktorantki: mgr Jarosława Belowska i mgr Lucyna Iwanow.

Szkolenie pilotażowe ANNUAL TRAINING SCHOOL – 2017 w Turku zorganizowane zostało w ramach projektu badawczego „RANCARE Rationing - Missed Nursing Care: an International and Multidimensional Problem”.

Źródło zdjęć: Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego

Wyróżnienie mgr Lucyny Iwanow za projekt, przygotowany w ramach Letniej Akademii Przedsiębiorczości PROspołeczni, zorganizowanej przez Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego przy wsparciu Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Santander Universidades oraz Uniwersyteckiego Centrum Wolontariatu Uniwersytetu Warszawskiego w dniach 16-22 września br.

Źródło zdjęć: zbiory prywatne

Uroczystość wręczenia gratulacji z okazji uzyskania dyplomów doktorskich i habilitacyjnych na Wydziale Nauki o Zdrowiu WUM. W dniu 18.10.2018 r. dyplomy otrzymali dr hab. Mariusz Panczyk oraz dr Jarosława Belowska.