• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

I Seminarium Szkoleniowe

Szanowni Państwo,

zapraszamy Państwa do udziału w seminarium szkoleniowym pt.:
"Wybrane metody egzaminowania jako narzędzia kontroli efektów i jakości kształcenia"
które odbędzie się 14.03.2014 r. (piątek) w sali nr 8 Centrum Biblioteczno-Informacyjnego WUM, ul. Żwirki i Wigury 63.

Patronat Honorowy nad Seminarium Szkoleniowym objęli

Prof. dr hab. Marek Kulus
Prorektor ds. Dydaktyczno-Wychowawczych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
oraz
Prof. dr hab. med. Piotr Małkowski
Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Seminarium przeznaczone jest dla pracowników naukowo-dydaktycznych WUM odpowiedzialnych za organizację egzaminów końcowych dla studentów. Podczas seminarium przedstawione zostaną m.in.: wymogi PKA dotyczące przeprowadzania teoretycznych i praktycznych egzaminów końcowych, różne formy egzaminowania studentów, zasady tworzenia sylabusów przedmiotów ze szczególnym uwzględnieniem metod kontroli efektów kształcenia, zasady tworzenia egzaminów testowych, zalety korzystania z programu Bank Zadań w doskonaleniu egzaminów testowych oraz sposoby analizy wyników egzaminów testowych.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem spotkania.