• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

II Seminarum Szkoleniowe

Biuro ds. Egzaminów Uczelnianych

oraz

 Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia

Wydziału Nauki o Zdrowiu

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

zapraszają na objęte Patronatem

Prorektora ds. Dydaktyczno-Wychowawczych

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Prof. dr hab. med. Marka Kulusa

II SEMINARIUM SZKOLENIOWE

z cyklu:

„DYDAKTYKA SZKOŁY WYŻSZEJ”

OBSŁUGA WIRTUALNEJ PLATFORMY EGZAMINÓW ELEKTRONICZNYCH

ASK SYSTEMS

3 grudnia 2014 r. (środa)

Centrum Biblioteczno-Informacyjne WUM

ul. Żwirki i Wigury 63, sala nr 6

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem seminarium!