Jesteś tutaj

Informacje dla studentów

Regulamin studiów

Konsultacje pracowników Zakładu

Studentów, którzy są zainteresowani konsultacjami (np. w sprawie prac dyplomowych, prowadzonych lub planowanych badań itd.) z pracownikami Zakładu prosimy o bezpośredni kontakt mailowy z wybraną osobą - aktualne adresy e-maiowe dostępne są w zakładce Pracownicy Zakładu.

Godziny konsultacji:
Dr hab. n. o zdr. Joanna Gotlib: poniedziałek, godz 10.00-13.00
(proszę o wcześniejsze e-mailowe potwierdzenie spotkania: joanna.gotlib@wum.edu.pl)

Dr hab. n. o zdr. Mariusz Panczyk: czwartek, godz 12:00-14:30
(proszę o wcześniejsze e-mailowe potwierdzenie spotkania: mariusz.panczyk@wum.edu.pl)

mgr Aleksender Zarzeka, termin spotkań do ustalenia
(proszę o wcześniejsze e-mailowe potwierdzenie spotkania: aleksander.zarzeka@@wum.edu.pl)

mgr Łukasz Samoliński, termin spotkań do ustalenia
(proszę o wcześniejsze e-mailowe potwierdzenie spotkania: lukasz.samolinski@wum.edu.pl)

Wpisy do indeksów

Uprzejmie informujemy, że ze względu na to, że w ramach prowadzonych w Zakładzie zajęć dydaktycznych, studenci biorą udział w kursach e-learningowych, które mogą zaliczać do końca danego semestru, w którym odbywają się zajęcia dydaktyczne z danego przedmiotu, wpisy do indeksów będą dokonywane dopiero po zakończeniu semestru

 Jednocześnie przypominamy, że celem uzyskania wpisu do indeksu należy wpisać: nazwisko kierownika

 Zakładu, nazwę przedmiotu oraz liczbę godzin (według wzoru w karcie zaliczeń).

Zasady przepisywania zaliczeń/ocen

Przedmioty dotyczące metodologii badań naukowych i przygotowania pracy dyplomowej

Uprzejmie informujemy, że ze względu na to, że prowadzone w Zakładzie zajęcia dydaktyczne z przedmiotów dotyczących metodologii badań naukowych i przygotowania pracy dyplomowej, m.in.:


  • Metodologia badań naukowych
  • Metodologia badań naukowych i seminaria licencjackie
  • Badania naukowe w położnictwie
  • Badania naukowe w dietetyce
  • Badania naukowe w pielęgniarstwie
  • Kształcenie w zakresie badań w położnictwie
  • Informacja naukowa w ratownictwie medycznym.

odbywają się w formie autorskich kursów e-learningowych, zarówno w zakresie formy, jak i treści kształcenia, przepisanie zaliczenia z tych przedmiotów jest możliwe tylko w przypadku, jeżeli wspomniane kursy e-learningowe zostały zaliczone podczas zajęć dydaktycznych na innym kierunku studiów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.