• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Komunikat prasowy na temat Projektu RANCARE

Komunikat prasowy

 RANCARE COST - Action 15208

ZEBRANIE KOMITETU ZARZĄDZAJĄCEGO

ZESPOŁU PODSTAWOWEGO

I GRUP ROBOCZYCH

Trzecie zebranie Komitetu Zarządzającego, Zespołu Podstawowego oraz czterech Grup Roboczych wchodzących w skład finansowanego przez COST Projektu “RATIONING – MISSED CARE: An international and multidimensional problem," którego gospodarzem był Uniwersytet w Ostrawie, odbyło się w dniach 10 i 11 października 2017 roku w Hotelu ILF w Pradze. Celem dwudniowych wydarzeń zorganizowanych w ramach Projektu RANCARE było przeprowadzenie debaty na temat racjonowania opieki pielęgniarskiej poprzez wdrażanie i promowanie zasad Projektu COST.

Pierwszego dnia doszło do spotkania Zespołu Podstawowego, podczas którego zaktualizowano dane i omówiono postępy we wszystkich Grupach Roboczych oraz w działaniach networkingowych Projektu, w tym szkoleniach (Training Schools), wizytach naukowych (Short Term Scientific Missions), spotkaniach, a także omówiono plany na przyszłość. W spotkaniu Zespołu Podstawowego wzięło udział łącznie 23 uczestników.

 

Drugiego dnia odbyło się spotkanie Komitetu Zarządzającego, któremu przewodniczył kierownik Projektu profesor Evridiki Papastavrou. Uczestniczyło w nim 50 reprezentantów z 26 krajów biorących udział w Projekcie. Dr Karina Marcus, dyrektor naukowy Projektu RANCARE także wzięła udział w spotkaniu Komitetu, odnosząc się w swym wystąpieniu do pytań zadawanych przez uczestników spotkania. Na posiedzeniu omówiono i zaktualizowano informacje dotyczące obecnego okresu przyznawania dotacji z Projektu, jak również dyskutowano o przyszłych działaniach realizowanych w ramach kolejnego okresu wsparcia.

Po zakończeniu zebrania Komitetu Zarządzającego odbyły się spotkania wszystkich Grup Roboczych w celu omówienia bieżących projektów przez nie realizowanych. W ramach Projektu działają cztery Grupy Robocze: GR1 "Konceptualizacja, Organizacja, Metodologia," GR2 "Opracowywanie interwencji pielęgniarskich opartych na dowodach naukowych," GR3 "Etyczne aspekty racjonowania opieki pielęgniarskiej" oraz GR4 "Edukacja i szkolenie."