• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Kontakt

Zakład Edukacji i Badań w Naukach o Zdrowiu
Wydział Nauki o Zdrowiu
Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Żwirki i Wigury 81, 02-091 Warszawa (budynek ZIAM obok Biblioteki WUM, parter, pokój nr 9)

tel. (+48 22) 57 20 490
fax. (+48 22) 57 20 491

e-mail: zakladdydaktyki@wum.edu.pl

Sekretariat Zakładu jest czynny w godz: 9.00-15.00.

Kierownik Zakładu:

prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Joanna Gotlib
e-mail: joanna.gotlib@wum.edu.pl

Plan dojazdu do Zakładu