• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Platforma e-learningowa Moodle

Od r.ak. 2011/2012 w Zakładzie Dydaktyki i Efektów Kształcenia w ramach zajęć dydaktycznych prowadzone są kursy e-learningowe dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia różnych kierunków i wydziałów.

Tematyka kursów obejmuje szeroko pojętą problematykę metodologii badań naukowych ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania pracy dyplomowej: licencjackiej i magisterskiej. Ponadto, od kilku lat, realizowany jest kurs e-learningowy  "Prawo w ochronie zdrowia" dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo.

Wszystkich studentów oraz pracowników naukowo-dydaktycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zainteresowanych prowadzonymi w Zakładzie Dydaktyki i Efektów Kształcenia kursami e-learningowymi zapraszamy na platformę Moodle:

http://e.wum.edu.pl/

 

Zapraszamy do zapoznania się z opublikowanymi w piśmiennictwie naukowym opiniami studentów WUM na temat prowadzonych w Zakładzie Dydaktyki i Efektów Kształcenia kursami e-learningowymi:

Joanna Gotlib, Dariusz Białoszewski,Anna Mosiołek, Filip Dąbrowski
Analiza opinii studentów i nauczycieli akademickich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na temat kształcenia przez Internet.
Medycyna Dydaktyka Wychowanie 2012; 1: 25-32.

Joanna Gotlib
Opinie studentów pielęgniarstwa na temat realizacji zajęć dydaktycznych z przedmiotu „Prawo w ochronie zdrowia” w formie kursu e-learningowego

Medycyna Dydaktyka Wychowanie 2012; 1: 19-23.

Joanna Gotlib, Mariusz Panczyk
Kształcenie przez Internet w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym – doświadczenia własne.
Medycyna Dydaktyka Wychowanie 2013; 5: 30-34.