• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

#recepty #studenci #pielegniarstwo #quovadis

Od roku 2015/2016 rozpoczynamy w Zakładzie Dydaktyki i Efektów Kształcenia Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego realizację Ogólnopolskiego Projektu Badawczego: „Wiedza i postawy studentów pielęgniarstwa i położnictwa wobec rozszerzenia uprawień zawodowych w zakresie samodzielnego ordynowania niektórych leków, wystawiania recept oraz kierowania na wybrane badania diagnostyczne”.

Planujemy przeprowadzenie badań ankietowych we wszystkich polskich uczelniach wyższych kształcących studentów na kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo, zarówno w uniwersytetach medycznych, jak i w wyższych szkołach zawodowych i innych szkołach wyższych, kształcących studentów na studiach zawodowych na kierunkach Pielęgniarstwo i Położnictwo.

Osoby zainteresowane udziałem w badaniach zapraszamy do kontaktu z Koordynatorem Projektu w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym mgr Aleksandrem Zarzeką: aleksander.zarzeka@wum.edu.pl

Serdecznie zapraszamy!