• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Wydarzenia

3.12.2014 r.

II  Seminarium Szkoleniowe  z cyklu: „Dydaktyka Szkoły Wyższej”: Obsługa wirtualnej platformy egzaminówelektronicznych ASK SYSTEMS

Biuro ds. Egzaminów Uczelnianych oraz Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zapraszają na objęte Patronatem Prorektora ds. Dydaktyczno-Wychowawczych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Prof. dr hab. med. Marka Kulusa

II Seminarium Szkoleniowe z cyklu: „Dydaktyka szkoły wyższej” Obsługa wirtualnej platformy egzaminów elektronicznych ASK SYSTEMS

Patronat medialny nad spotkaniem objęło czasopismo „Medycyna Dydaktyka Wychowanie”.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem seminarium!


20.03.2014 r.

Warsztat naukowo-szkoleniowy „Evidence-based Nursing Practice, czyli codzienna pielęgniarska praktyka kliniczna oparta na dowodach naukowych – dokąd zmierzamy?” w Warszawskiej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych

W czwartek, 20 marca br. w siedzibie Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych odbył się warsztat naukowo-szkoleniowy pt.: „Evidence-based Nursing Practice, czyli codzienna pielęgniarska praktyka kliniczna oparta na dowodach naukowych – dokąd zmierzamy?” Celem spotkania było poznanie opinii kadry zarządzającej pielęgniarek i położnych dotyczącej szeroko pojętej problematyki codziennej praktyki klinicznej pielęgniarek i położnych w oparciu o dowody  naukowe, czyli najnowsze wyniki badań naukowych. Praktycznym celem spotkania była próba opracowania pilotażowego programu szkoleń z zakresu Evidence-based Nursing Practice i możliwości wdrażania tej praktyki do codziennej praktyki klinicznej. Organizatorem spotkania jest Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia i Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych.


14.03.2014 r.

I  Seminarium Szkoleniowe  z cyklu: „Dydaktyka Szkoły Wyższej”:
Wybrane metody egzaminowania jako narzędzia kontroli efektów i jakości kształcenia

W piątek, 14 marca 2014 r. w Sali 8 Centrum Biblioteczno-Informacyjnego WUM odbyło się I  SEMINARIUM SZKOLENIOWE z cyklu: „DYDAKTYKA SZKOŁY WYŻSZEJ”:

Wybrane metody egzaminowania jako narzędzia kontroli efektów i jakości kształcenia.

Organizatorami spotkania był:

  • Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia WNoZ WUM
  • Zakład Zdrowia Publicznego WNoZ WUM
  • Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia WNoZ WUM.

Patronat nad Seminarium objęli:

  • Prof. dr hab. med. Marek Kulus - Prorektor ds. dydaktyczno-wychowawczych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  • Prof. dr hab. med. Piotr Małkowski - Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wykład inauguracyjny pt: „Zasady przeprowadzania przez Polską Komisję Akredytacyjną oceny instytucjonalnej jednostek” wygłosiła Dr hab. n. med. Bożena Czarkowska-Pączek - Prodziekan ds. Oddziału Pielęgniarstwa WNoZ WUM Przewodnicząca Zespołu nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej i członek Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Patronat medialny nad spotkaniem objęło czasopismo „Medycyna Dydaktyka Wychowanie”.


2.03.2014 r.

Evidence-based Midwifery Practice w opinii studentów studiów pomostowych na kierunku Położnictwo - badania focusowe

W niedzielę, 2 marca br. pracownicy Zakładu Dydaktyki i Efektów Kształcenia: dr hab. Joanna Gotlib i mgr Jarosława Belowska przeprowadziły badania focusowe na temat praktyki zawodowej opartej na dowodach naukowychEvidence-based Midwifery Practice w grupie studentów studiów niestacjonarnych (pomostowych) I stopnia na kierunku Położnictwo. Było to kolejne z serii planowanych w 2014 r. spotkań w ramach badań focusowych różnych grup pielęgniarek i położnych.


28.02.2014 r.

Debata z udziałem specjalistów farmaceutycznego rynku pracy

Drodzy Studenci i Absolwenci,
Biuro Karier oraz Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia zapraszają serdecznie do udziału w debacie z udziałem specjalistów farmaceutycznego rynku pracy, która odbędzie się
28 lutego, od godz. 16.45 w sali 8 w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym. Spotkanie potrwa ok. 1,5 godziny.
W debacie wezmą specjaliści z firm badań klinicznych, innowacyjnej firmy farmaceutycznej oraz przedstawiciele świata nauki:
Irena Jóźwiak i Tomasz Kowalczyk - reprezentujący
PolCRO (Polski Związek Pracodawców Firm prowadzących Badania Kliniczne na Zlecenie)
Joanna Rząsa - Młodszy Specjalista Ds. Formulacji, Laboratorium Formulacji i Technologii, Grupa Adamed
dr Anna Wilkaniec - Medical Research Center oraz
Polish Academy od Sciences, Dept. of Cellular Signalling
dr hab. Anna Kiss - Katedra Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii na Wydziale Farmaceutycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Debatę poprowadzi dr Mariusz Panczyk, który będzie moderował dyskusję. Przewidziany jest również czas na pytania z sali - zachęcamy, by dobrze wykorzystać ten czas.


21.02.2014 r.

Porozumienie o wzajemnej współpracy w zakresie działalności-naukowo badawczej pomiędzy Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych a Wydziałem Nauki o Zdrowiu

W piątek, 21 lutego br. zostało podpisane Porozumienie o wzajemnej współpracy w zakresie działalności-naukowo badawczej pomiędzy Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych a Wydziałem Nauki o Zdrowiu reprezentowanym przez Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia i Zakład Pielęgniarstwa Społecznego. Współpraca dotyczyć będzie przede wszystkim: opracowywania projektów badawczych, tworzenia zespołów badawczych dla rozwiązywania zadań naukowych, organizacji wspólnych spotkań, seminariów i konferencji naukowych, oraz upowszechnianie wyników prowadzonych wspólnie badań naukowych.

Za realizację zadań wynikających z zawartego porozumienia odpowiedzialne będą: dr hab. n. o zdr. Joanna Gotlib - kierownik Zakładu Dydaktyki i Efektów Kształcenia oraz dr n. o zdr. Zofia Sienkiewicz - adiunkt Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego.


20.02.2014 r.

Seminarium Naukowo-Szkoleniowe „Od nauki do praktyki z Międzynarodową Klasyfikacją Praktyki Pielęgniarskiej ICNP®”

W dn. 20 lutego br. (czwartek) w gmachu nowo wybudowanego Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odbyło się Seminarium Naukowo-Szkoleniowe dotyczące wdrażania standardu Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej ICNP® w Polsce „Od nauki do praktyki z Klasyfikacją ICNP®”.

Organizatorem spotkania było Akredytowane przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek (ICN) Centrum Badania i Rozwoju Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP ®) przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Celem Seminarium było wypracowanie wskazówek do prowadzenia prac licencjackich na studiach pierwszego stopnia w oparciu o studium przypadku, z wykorzystaniem standardu ICNP® oraz określenie stanowiska środowiska akademickiego w sprawie współczesnego modelu opieki pielęgniarskiej.

W seminarium udział wzięło ponad 100 uczestników reprezentujących 23 polskie uczelnie kształcące studentów pielęgniarstwa podczas stacjonarnych i niestacjonarnych (pomostowych) studiów I stopnia z 20 polskich miast.

Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego reprezentowały: dr hab. n o zdr. Joanna Gotlib z Zakładu Dydaktyki i Efektów Kształcenia WNoZ WUM oraz dr n. o zdr. Grażyna Dykowska z Zakładu Zdrowia Publicznego WNoZ WUM.

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem ze spotkania


18.02.2014 r.

Evidence-based Nursing Practice w opinii pielęgniarek oddzialowych - badania focusowe

We wtorek, 18 lutego br. pracownicy Zakładu Dydaktyki i Efektów Kształcenia: dr hab. Joanna Gotlib, dr Mariusz Panczyk i mgr Jarosława Belowska przeprowadzili badania focusowe na temat praktyki zawodowej opartej na dowodach naukowychEvidence-based Nursing Practice w grupie pielęgniarek oddziałowych Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie przy ul. Działdowskiej 1. Było to pierwsze spotkanie z pielęgniarską kadrą zarządzającą dotyczące opinii na temat wykorzystywania najnowszych wyników badań naukowych w codziennej praktyce klinicznej. Już wkrótce wyniki wczorajszego spotkania zostaną opublikowane z monografii naukowej: „Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie”.


19.02.2014 r.

Evidence-based Nursing Practice w opinii studentów studiów pomostowych na kierunku Pielęgniarstwo - badania focusowe

W niedzielę, 19 stycznia br. pracownicy Zakładu Dydaktyki i Efektów Kształcenia: dr hab. Joanna Gotlib, dr Mariusz Panczyk i mgr Jarosława Belowska przeprowadzili badania focusowe na temat praktyki zawodowej opartej na dowodach naukowychEvidence-based Nursing Practice w grupie studentów studiów niestacjonarnych (pomostowych) I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo. Było to pierwsze z serii planowanych w 2014 r. spotkań w ramach badań focusowych różnych grup pielęgniarek i położnych.

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem ze spotkania