• Powiększ
 • Pomniejsz
 • Normalny

Current Size: 100%

Zajęcia fakultatywne "Aktywne wchodzenie na rynek pracy"

Zajęcia fakultatywne: AKTYWNE WCHODZENIE NA RYNEK PRACY

dedykowane studentom farmacji WUM

 Proponujemy udział w zajęciach, które pomogą lepiej poznać siebie, farmaceutyczny rynek pracy oraz przygotować się do poszukiwania pracy. Stawiamy na praktyczne elementy, które będzie można łatwo przełożyć na sytuację rzeczywistego poszukiwania zatrudnienia. Ważna jest praca własna studenta – my zapewniamy ukierunkowanie samodzielnych poszukiwań i możliwość skorzystania dodatkowo z indywidualnych konsultacji.

 To okazja, by w przyjaznych warunkach zaplanować kolejne kroki rozwoju zawodowego i przygotować się do wejścia na rynek pracy.

 ORGANIZATORZY: Biuro Karier oraz Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia

 CZAS TRWANIA: 15 godzin dydaktycznych

 DZIĘKI UDZIAŁOWI W ZAJĘCIACH:

 •  poznasz narzędzia pozwalające określić Twój potencjał zawodowy, co pozwoli Ci w sposób bardziej świadomy zarządzać swoją karierą
 • uzyskasz informacje ułatwiające efektywne poruszanie się po rynku pracy
 • dowiesz się jakie kryteria doboru kandydatów stosują pracodawcy z branży farmaceutycznej
 • będziesz mieć okazję uczestniczyć w grze, dzięki której poczujesz się jak kandydat w trakcie procesu rekrutacji
 • przygotujesz dokumenty aplikacyjne i otrzymasz wskazówki dotyczące ewentualnych zmian
 • przećwiczysz autoprezentację i najważniejsze elementy spotkania z pracodawcą

 NAJWAŻNIEJSZE PUNKTY PROGRAMU ZAJĘĆ:

 •  określenie własnego potencjału oraz czynników satysfakcji zawodowej
 • przybliżenie możliwości rozwoju zawodowego dla farmaceuty, w tym ścieżki kariery naukowej i pozaakademickiej
 • nowoczesne metody rekrutacyjne
 • standardy tworzenia dokumentów aplikacyjnych
 • autoprezentacja podczas rozmowy kwalifikacyjnej i wskazówki dotyczące przygotowania do spotkania z pracodawcą

 NASZE METODY PRACY:

 •  praca indywidualna, w parach oraz zespołowa, gra, dyskusje, burze mózgów, quizy
 • przewidziana jest również samodzielna praca z materiałami zamieszczonymi na platformie
  e-learningowej (część poświęcona planowaniu ścieżki rozwoju zawodowego, wiedzy o rynku i poszukiwaniu pracy, w tym tworzeniu dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowaniu do spotkania z pracodawcą)

 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD UDZIAŁU:

 •  dni i godziny zajęć - do uzgodnienia z każdą grupą + udział w spotkaniu ze specjalistami z branży medyczno-farmaceutycznej
 • wielkość grupy: 10-14 osób (optymalnie: 12 osób; mile widziane zgłoszenia całych grup)
 • zajęcia odbywają się zwykle w salach Centrum Dydaktycznego
 • wpis do indeksu dokonywany jest w Zakładzie Dydaktyki i Efektów Kształcenia na podstawie obecności na zajęciach i udziału w spotkaniu ze specjalistami z branży medyczno-farmaceutycznej

 

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Karier!
Centrum Dydaktyczne WUM, pok. 214 i 215, ul. Księcia Trojdena 2a
e-mail:
biurokarier@wum.edu.pl, tel.: 022 57 20 909
www.biurokarier.wum.edu.pl