• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Zarys działalności

Działalność naukowa

·         podnoszenie jakości kształcenia studentów nauk o zdrowiu

·         zastosowanie nowoczesnych narzędzi technologii informacyjnych oraz różnorodnych metod nauczania na odległość w podnoszeniu jakości kształcenia studentów

·         problematyka skuteczności i efektywności systemów wyższego kształcenia medycznego

·         problematyka wykorzystania wyników badań naukowych w praktyce klinicznej (evidence-              basedpractice)

·         kształtowanie się postaw zawodowych studentów nauk o zdrowiu ze szczególnym uwzględnieniem    zainteresowania udziałem w badaniach naukowych

·         interdyscyplinarne zagadnienia z zakresu badań molekularnych

·         problematyka oceniania studentów

·         problematyka selekcji rekrutacyjnej

·         ocena możliwości prowadzenia badań naukowych oraz ich wdrażania do praktyki zawodowej przez    położne w Polsce

·         kształcenie podyplomowe absolwentów kierunków medycznych

·         prawo medycznego, w szczególności odpowiedzialność cywilna w zawodach medycznych

·         implikacja zagranicznych rozwiązań do polskiego systemu nauczania na kierunku zdrowie publiczne