• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Vaccinate, do not hesitate!

                                                               

Zakład Edukacji i Badań w Naukach o Zdrowiu otrzymał fundusze z NAWA Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej na realizację międzynarodowego grantu badawczego. Projekt będzie realizowany we współpracy z Prof. Marcia Kirwan ze School of Nursing and Human Sciences Dublin City-University DCU. Ze strony Wydział Nauk o Zdrowiu WUM w pracach wezmą udział naukowcy z Zakład Edukacji i Badań w Naukach o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny pod kierunkiem Prof. Joanna Gotlib.

Projekt "Vaccinate, do not hesitate!" dotyczy opracowania założeń do przyszłej kampanii na rzecz zdrowia i szczepień. Rezultatem projektu będzie opracowanie katalogu dobrych praktyk mających zastosowanie w przygotowywaniu efektywnych kampanii w social media dotyczących szczepień skierowanych do młodych ludzi, głównie studentów pielęgniarstwa.

 

Celem Programu "Granty Interwencyjne NAWA" jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie.

Projekt "Vaccinate, do not hesitate!" uzyskał finansowanie w kwocie 127 320 PLN i potrwa od 1 września 2021 do 1 września 2022.