• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Pierwsze inauguracyjne spotkanie grupy roboczej projektu Erasmus+ koordynowanego przez Universidad de Murcia

LOGO

W dniu 12 listopada 2018 r. odbędzie się we Włoszech inaugurujące spotkanie uczestników projektu Erasmus+ "EBP e-Toolkit: Providing a Teaching and Learning Open and Innovative Toolkit for Evidence-based Practice to Nursing European Curriculum", którego koordynatorem jest Pani Prof. Maria Ruzafa z Wydziału Pielęgniarstwa Universidad de Murcia.

Projekt łączący instytucje z 6 krajów europejskich (Włochy, Grecja, Słowenia, Polska, Czechy i Hiszpania) ma na celu implementację zagadnień związanych z praktyką medyczną opartą na dowodach naukowych (EBP) do programu nauczania pielęgniarstwa. Jest to innowacyjne podejście, które pozwala na rozwiązywanie problemów związanych z podejmowaniem decyzji klinicznych w opiece medycznej. Instytucje partnerskie będą współpracować w celu stworzenia materiałów edukacyjnych w bezpłatnym dostępem, które pozwolą zintegrować nauczanie w zakresie EBP na różnych poziomach kształcenia studentów pielęgniarstwa, a także będą służyć jako materiał dydaktyczny dla już aktywnych zawodowo pielęgniarek.

W spotkaniu, które odbywa się na Universita degli Studi di Modena e Reggio Emilia, udział biorą przedstawiciele zespołów roboczych wszystkich instytucji partnerskich.

Trzyletni projekt został wybrany przez Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) spośród ponad 80 różnych ofert i został zaaprobowany do finansowania i realizacji w 2018 roku.

Instytucje partnerskie:

  • UNIVERSIDAD DE MURCIA (Koordynator, Hiszpania)
  • UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA (Włochy)
  • TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF CRETE (Grecja)
  • OSTRAVSKA UNIVERZITA (Czechy)
  • WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY (Polska)
  • FAKULTETA ZA ZDRAVSTVO ANGELE BOSKIN (Słowenia)

Szczegóły dotyczące realizacji projktu na stornie Universidad de Murcia ---> https://www.um.es/web/ari/-/un-proyecto-de-la-facultad-de-enfermeria-entre-los-20-seleccionados-a-nivel-nacional-en-el-sector-de-la-educacion-superior-por-el-programa-erasmus-?inheritRedirect=true