• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Komunikat prasowy RANCARE COST - Action 15208: Zebranie Komitetu Zarządzającego Zespołu Podstawowego i Grup Roboczych

Komunikat prasowy

RANCARE COST - Action 15208

ZEBRANIE KOMITETU ZARZĄDZAJĄCEGO

ZESPOŁU PODSTAWOWEGO

I GRUP ROBOCZYCH

Czwarte zebranie Komitetu Zarządzającego, Zespołu Podstawowego oraz czterech Grup Roboczych wchodzących w skład finansowanego przez COST Projektu “RATIONING – MISSED CARE: An international and multidimensional problem,” którego gospodarzami byli INESC-TEC oraz Uniwersytet w Porto, odbyło się w dniach 24-26 października 2018 w Porto w Portugalii.

Pierwszego dnia doszło do spotkania członków Zespołu Podstawowego, podczas którego zaktualizowano dane i omówiono postępy poczynione we wszystkich Grupach Roboczych oraz w działaniach networkingowych Projektu dotyczących szkoleń (Training Schools), wizyt naukowych (Short Term Scientific Missions), spotkań oraz planu rozpowszechniania i możliwości finansowania.

Drugiego dnia (25 października 2018) odbyło się spotkanie Komitetu Zarządzającego, któremu przewodniczył kierownik Projektu profesor Evridiki Papastavrou. W spotkaniu uczestniczyło 42 reprezentantów z 20 krajów biorących udział w Projekcie.  Uczestnicy spotkania zostali powitani przez profesora Wilsona Abreu reprezentującego Szkołę Pielęgniarstwa w Portugalii oraz profesora Mário Amorim-Lopesa, organizatora lokalnego.

Kierownik Projektu wspólnie z opiekunem beneficjentów Grantu doktor Rousou, przewodniczącym Komitetu ds. Rozpowszechniania doktorem Amorim-Lopesem oraz koordynatyorem wizyt naukowych doktorem Efstathiou przekazali informacje dotyczące obecnego okresu przyznawania dotacji z Projektu oraz przyszłych działań realizowanych w ramach kolejnego okresu wsparcia. Przewodniczący Grup Roboczych, profesorowie Walter Sermeus, Maria Schubert, Riitta Suhonen i Olga Riklikiene zaprezentowali działania prowadzone przez nich obecnie oraz te, których wyniki zostały opublikowane w czasopismach międzynarodowych lub przedstawione na europejskich lub międzynarodowych konferencjach, a także szkolenia i warsztaty, które odbyły się w ramach działań podejmowanych przez ich Grupy Robocze. Jedną z istotnych poruszonych kwestii była współpraca wszystkich Grup Roboczych w zakresie opracowania wytycznych dotyczących rozpowszechniania Projektu na poziomie europejskim i światowym.

Następnie odbyły się spotkania Grup Roboczych, podczas których dyskutowano o bieżących projektach i publikacjach oraz działaniach z nimi związanych. Wszystkie Grupy Robocze poczyniły postępy w publikowaniu opisów swoich działań i będą one wkrótce dostępne także na stronie internetowej Projektu (www.rancare-action.eu)

Pod koniec trzeciego dnia spotkania odbyły się warsztaty zorganizowane przez doktora Michaela Simona i Catherine Blatter. Warsztaty poświęcone były wytycznym dotyczącym sprawozdawczości z działalności Projektu RANCARE, które wkrótce będą dostępne. Całość prac wykonanych przez Grupy Robocze jest dostępna na stronie internetowej Projektu RANCARE.

Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM jako przedstawiciel projektu reprezentowała  dr hab. Joanna Gotlib - kierownik jednostki.