• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Współpraca z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym

WSPÓŁPRACA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
 I WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
 
 
W dniu 16 października 2018 r. Prof. Mirosław Wielgoś - Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Prof. Marcin Pałys - Rektor Uniwersytetu Warszawskiego podpisali list intencyjny w sprawie utworzenia federacji przez Warszawski Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Warszawski. Obie uczelnie planują m.in. wspólne nadawanie stopni naukowych czy komercjalizacje badań naukowych.
 
Dotychczas, w ramach współpracy między Uniwersytetem Warszawskim a Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, uruchomione zostały kursy dla Uniwersytetu Otwartego UW, prowadzone przez pracowników Wydziału Nauki o Zdrowiu WUMDr Barbara Baranowska, mgr Agnieszka Iwan, mgr Iwona Kiersnowska i mgr Julita Molenda z Zakładu Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej WNoZ WUM zaplanowały kurs pt. „Kobiece ciało, emocje i dusza – zmysłowa integracja”, zaś dr Mariusz Jaworski i dr hab. Mariusz Panczyk – reprezentujący Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia WNoZ WUM oraz dr hab. Małgorzata Witkowska-Zimny z Zakładu Biofizyki i Fizjologii Człowieka WNoZ WUM przygotowali zajęcia pt. „Styl życia pod lupą, czyli jak rozpoznawać mity związane ze zdrowiem”. 
 
Od grudnia 2017 r., studenci, doktoranci i pracownicy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego silnie współpracują z Inkubatorem UW, korzystając z szerokiej oferty warsztatów oraz uczestnicząc w jego różnorodnych projektach. 
 
W ramach ścieżki BIOMED odbyły się zajęcia „Biostatystyka”, które poprowadził dr hab. Mariusz Panczyk z Zakładu Dydaktyki i Efektów Kształcenia WNoZ WUM oraz „Big Data w pigułce - podstawy Business Intelligence”, zrealizowane przez mgr Sebastiana Wareluka - absolwenta Zdrowia Publicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM. 
 
Studenci WUM mogą pochwalić się licznymi sukcesami, osiągniętymi podczas udziału w projektach, realizowanych w ramach Inkubatora UW.  Dominik Wawrzuta, student kierunku lekarskiego IV roku II Wydziału Lekarskiego WUM otrzymał wyróżnienie podczas drugiej edycji obozu szkoleniowo-integracyjnego BraveCamp. Studenci WUM wzięli również aktywny udział w programie PROspołeczni - letniej akademii przedsiębiorczości społecznej, w ramach której  Dominika Maczuga z II roku studiów II stopnia na kierunku pielęgniarstwo WNoZ-u zaprezentowała projekt pt. „Zapytaj pielęgniarkę", zaś mgr Lucyna Iwanow, słuchaczka III roku studiów doktoranckich w Zakładzie Dydaktyki i Efektów Kształcenia WNoZ WUM, absolwentka studiów na kierunku pielęgniarstwo WNoZ-u, przedstawiła projekt gry komunikacyjnej dla studentów kierunków medycznych "Communication Skills App Game", otrzymując za niego wyróżnienie. 
 
Mgr Lucyna Iwanow została również laureatką II edycji Programu BioTech Academy by Roche, którego celem jest przygotowanie przyszłych liderów projektów z branży biotechnologicznej. W Zespole rekrutacyjnym do wspomnianego programu uczestniczył dr hab. Mariusz Panczyk – adiunkt w Zakładzie Dydaktyki i Efektów Kształcenia WNoZ WUM. Dr hab. Joanna Gotlib – kierownik wspomnianej jednostki, pełniła zaś rolę jurora podczas Gali Finałowej II edycji BraveCamp. 
 
Kolejnym efektem współpracy między Uczelniami jest organizacja Interdyscyplinarnego seminarium międzynarodowego: „Spadek zaufania do szczepień – wyzwanie dla działania medycyny i prawa", które odbędzie się w dniu 10 grudnia 2018 r., o godz. 17.15, w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym WUM, przy ul. Żwirki i Wigury 63, w Warszawie (sala 124). W ramach programu Seminarium zaplanowano następujące wystąpienia:
 
• Rekordowa liczba odmów szczepień - przyczyny oraz możliwości przeciwdziałania, mgr Ewa Wiśniewska, Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny
• Szczepienia – perspektywa społeczna, dr Tomasz Sobierajski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski
• Rola sądów polskich w sprawach dotyczących odmowy szczepień obowiązkowych – dr Patrycja Dąbrowska-Kłosińska, Wydział Prawa, Queen’s University Belfast / CE UW
 Komentarz: prof. Agnieszka Grzelak, Kolegium Prawa, Akademia Leona Koźmińskiego.