• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

SYLABUSY 2021/22

Przedmioty w r.ak. 2021/2022 realizowane w Zakładzie Edukacji i Badań w Naukach o Zdrowiu:

Pobierz plik

SYLABUSY 

Wydział Nauk o Zdrowiu
dietetyka/ stacjonarne/ I stopień /1 rok Źródła wiedzy naukowej w dietetyce
dietetyka/ stacjonarne/ I stopień /2 rok Podstawy metodologii badań 
 Wystąpienia publiczne
dietetyka/stacjonarne/ I stopień /3 rok Metodologia badań naukowych i seminaria licencjackie 
Ochrona własności intelektualnej 
dietetyka/stacjonarne/ II stopień /1 rok Evidence-base Dietetics practice
dietetyka/stacjonarne/ II stopień /2 rok Aktywne wchodzenie na rynek pracy
Interwencyjne badania żywieniowe
Zaawansowana praktyka oparta na dowodach
dietetyka/niestacjonarne/ II stopień /2 rok Aktywne wchodzenie na rynek pracy
Interwencyjne badania żywieniowe
Zaawansowana praktyka oparta na dowodach
dietetyka/niestacjonarne/ II stopień /1 rok Evidence-base Dietetics practice
pielęgniarstwo/stacjonarne/ I stopień/ 2 rokBadania naukowe w pielęgniarstwie 
pielęgniarstwo/stacjonarne/ II stopień/ 1 rokBadania naukowe w pielęgniarstwie
Statystyka medyczna 
pielęgniarstwo/stacjonarne/ II stopień/ 2 rokInformacja naukowa
pielęgniarstwo/niestacjonarne/ II stopień/ 1 rokBadania naukowe w pielęgniarstwie
Statystyka medyczna 
położnictwo/stacjonarne/I stopień/3 rokBadania naukowe w położnictwie
położnictwo/stacjonarne/II stopnia/1 rok Informacja naukowa
położnictwo/stacjonarne/II stopnia/2 rok Badania naukowe
położnictwo/niestacjonarne/II stopnia/1 rok Badania naukowe
Informacja naukowa
ratownictwo medyczne/stacjonarne/I stopień/1 rokInformatyka i biostatystyka
zdrowie publiczne/stacjonarne/I stopień/3 rok                                            Informacja naukowa w zdrowiu publicznym
Przedmiot do wyboru (1) - Współczesne migracje w kontekście zdrowia publicznego
Przedmiot do wyboru (2) - Przywództwo. Wybrane zagadanienia.
zdrowie publiczne/stacjonarne/II stopień/1 rokWprowadzenie do prawa farmaceutycznego
Wydział Farmaceutyczny
farmacja/stacjonarne/jednolite/5 rokPisanie tekstów naukowych
Prawo autorskie
Wydział Medyczny 
elektroradiologia/stacjonarne/I stopień/2 rokMetodologia badań naukowych
elektroradiologia/stacjonarne/I stopień/3 rokMetodologia badań naukowych
elektroradiologia/stacjonarne/II stopień/1 rokMetodologia badań naukowych
Zaawansowane metody statystyczne
elektroradiologia/stacjonarne/II stopień/2 rokKsztalcenie w elektroradiologii (wg projektu "studium umiejętności edukacyjnych") 
elektroradiologia/niestacjonarne/II stopień/1 rokZaawansowane metody statystyczne
Metodologia badań naukowych
elektroradiologia/niestacjonarne/II stopień/2 rokKsztalcenie w elektroradiologii (wg projektu "studium umiejętności edukacyjnych") 
fizjoterapia/stacjonarne/jednolite/3 rokWprowadzenie do informacji naukowej
Wydziału Lekarsko-Stomatologiczny
lekarsko-dentystyczny/stacjonarne/jednolite/3 rokMetodologia i rzetelność badań naukowych 
Ochrona własności intelektualnej 
lekarsko-dentystyczny/wieczorowe/jednolite/3 rokMetodologia i rzetelność badań naukowych
 Ochrona własności intelektualnej 
higiena stomatologiczna/stacjonarneI stopień/2 rokOchrona własności intelektualnej
Seminaria licencjackie
techniki dentystyczne/stacjonarneI stopień/2 rokOchrona własności intelektualnej
English Dentistry Division /3 rokIntellectual property protection 
Research Methodology and Ethics 
Szkoła Doktorska
1 rokBasics of academic teaching
3 rokElementy prawa autorskiego oraz wybrane aspekty ochrony własności intelektualnych
Metodologia badań klinicznych
Zarządzanie bibliografią i praca z piśmiennictwem naukowym z użyciem EndNote