• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

EDUNURSE COVID CHALLENGE - developing a strategy to counteract the effects of the COVID-19 pandemic on nursing students' education process

EDUNURSE COVID CHALLENGE - developing a strategy to counteract the effects of the COVID-19 pandemic on nursing students' education process

Z przyjemnością informujemy o otrzymaniu nowego grantu badawczego, finansowanego z funduszy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w ramach programu „Granty interwencyjne NAWA”.

Od 1 stycznia 2021 r., projektem "EDUNURSE COVID CHALLENGE - developing a strategy to counteract the effects of the COVID-19 pandemic on nursing students' education process" pokieruje dr hab. Mariusz Panczyk z Zakładu Edukacji i Badań w Naukach o Zdrowiu Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM.

Projekt będzie realizowany we współpracy z dwoma hiszpańskimi uczelniami: Universidad de Murcia oraz Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir.

Ze strony Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM w pracach wezmą udział naukowcy z trzech jednostek: Zakładu Biofizyki i Fizjologii Człowieka, Zakładu Pielęgniarstwa Nefrologicznego oraz Zakładu Edukacji i Badań w Naukach o Zdrowiu WUM.

Projekt "EDUNURSE COVID CHALLENGE - developing a strategy to counteract the effects of the COVID-19 pandemic on nursing students' education process" dotyczy oceny wpływu aktualnej, nieprzewidywalnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19 na decyzje wyboru zawodu pielęgniarki/pielęgniarza przez młodych ludzi, analizę potrzeb studentów pielęgniarstwa w kontekście pandemii dotyczących zmian w systemie kształcenia oraz oczekiwanego wsparcia w procesie edukacji oraz przygotowania klinicznego do pracy zawodowej.