• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Optymalizacja zarządzania danymi klinicznymi

Grant w programie „Doktorat wdrożeniowy” Ministerstwa Edukacji i Nauki

Pan mgr Szymon Musik jest doktorantem w Szkole Doktorskiej WUM, który realizuje grant badawczo-rozwojowy w Zakładzie Edukacji i Badań w Naukach o Zdrowiu WNoZ w ramach finansowania uzyskanego z Ministerstwa Edukacji i Nauki w programie „Doktorat wdrożeniowy”. Projekt jest realizowany wspólnie z AstraZeneca Pharma Poland i dotyczy problematyki związanej z optymalizacją zarządzania danymi klinicznymi. Opiekunem merytorycznym ze strony przedsiębiorstwa jest Pani Dr Joanna Sasin-Kurowska. Natomiast opiekę naukową ze strony uczelni zapewnia Pan dr hab. Mariusz Panczyk.

Głównym celem czteroletniego projektu rozpoczętego w październiku 2022 roku jest optymalizacja zarządzania danymi klinicznymi, poprzez poprawę wydajności wykrywania zdarzeń niepożądanych, opracowanie procesu do automatycznej identyfikacji błędów w zgromadzonych danych. Wynikiem prac będzie zwiększenie jakości danych i zmniejszenie ponoszonych kosztów. Podczas pracy będą wykonane analizy identyfikujące problemy w przebiegu badań klinicznych, w szczególności w procesie wykrywania niedoskonałości zebranych danych. W projekcie będą brać udział także programiści, których rolą będzie opracowanie odpowiedniego oprogramowania bazującego na technikach uczenia maszynowego oraz algorytmów sztucznej inteligencji.

Szymon Musik

Pan mgr Szymon Musik odpowiada za zarządzanie danymi w globalnych badaniach klinicznych głównie w dziedzinie onkologii. Biotechnolog Medyczny, Absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Fundacji im. Lesława Pagi w projekcie „Liderzy Ochrony Zdrowia”.

Całość projektu zostanie sfinansowana z funduszy MEiN w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” w kwocie 248 000 zł.