Pierwsze inauguracyjne spotkanie grupy roboczej projektu Erasmus+ koordynowanego przez Universidad de Murcia

LOGO

W dniu 12 listopada 2018 r. odbędzie się we Włoszech inaugurujące spotkanie uczestników projektu Erasmus+ "EBP e-Toolkit: Providing a Teaching and Learning Open and Innovative Toolkit for Evidence-based Practice to Nursing European Curriculum", którego koordynatorem jest Pani Prof. Maria Ruzafa z Wydziału Pielęgniarstwa Universidad de Murcia.

Projekt łączący instytucje z 6 krajów europejskich (Włochy, Grecja, Słowenia, Polska, Czechy i Hiszpania) ma na celu implementację zagadnień związanych z praktyką medyczną opartą na dowodach naukowych (EBP) do programu nauczania pielęgniarstwa. Jest to innowacyjne podejście, które pozwala na rozwiązywanie problemów związanych z podejmowaniem decyzji klinicznych w opiece medycznej. Instytucje partnerskie będą współpracować w celu stworzenia materiałów edukacyjnych w bezpłatnym dostępem, które pozwolą zintegrować nauczanie w zakresie EBP na różnych poziomach kształcenia studentów pielęgniarstwa, a także będą służyć jako materiał dydaktyczny dla już aktywnych zawodowo pielęgniarek.

W spotkaniu, które odbywa się na Universita degli Studi di Modena e Reggio Emilia, udział biorą przedstawiciele zespołów roboczych wszystkich instytucji partnerskich.

Trzyletni projekt został wybrany przez Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) spośród ponad 80 różnych ofert i został zaaprobowany do finansowania i realizacji w 2018 roku.

Instytucje partnerskie:

  • UNIVERSIDAD DE MURCIA (Koordynator, Hiszpania)
  • UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA (Włochy)
  • TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF CRETE (Grecja)
  • OSTRAVSKA UNIVERZITA (Czechy)
  • WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY (Polska)
  • FAKULTETA ZA ZDRAVSTVO ANGELE BOSKIN (Słowenia)

Szczegóły dotyczące realizacji projktu na stornie Universidad de Murcia ---> https://www.um.es/web/ari/-/un-proyecto-de-la-facultad-de-enfermeria-entre-los-20-seleccionados-a-nivel-nacional-en-el-sector-de-la-educacion-superior-por-el-programa-erasmus-?inheritRedirect=true

Projekt PROVIDING A TEACHING AND LEARNING OPEN AND INNOVATIVE TOOLKIT FOR EVIDENCE-BASED PRACTICE TO NURSING EUROPEAN CURRICULUM

Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia WUM otrzymał międzynarodowy grant na realizację Projektu pt. „Providing a Teaching and Learning Open and Innovative Toolkit for Evidence-based Practice to Nursing European Curriculum” w ramach akcji KA2 Programu Erasmus+. 
Projekt realizowany będzie w ramach partnerstwa strategicznego sześciu europejskich instytucji działających w obszarze szkolnictwa wyższego. Liderem Projektu jest Universidad de Murcia w Hiszpanii, a partnerami takie uczelnie, jak: Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia we Włoszech, Technological Educational Institute of Crete w Grecji, Ostravska Univerzita w Czechach, Angela Boskin Faculty of Health Care w Słowenii oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny.
Głównym celem partnerstwa jest rozwój innowacyjnych materiałów dydaktycznych i dostęp do narzędzi Evidence-Based Practice (the EBP e-Toolkit) jako nowej strategii dostarczania wiedzy opartej na dowodach naukowych w obszarze pielęgniarstwa. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia oraz wzrost kompetencji w zakresie wykorzystywania dowodów naukowych w praktyce klinicznej, czyli Evidence-Based Practice w grupie studentów pielęgniarstwa.
Realizacja projektu rozpocznie się we wrześniu 2018 r. i potrwa trzy lata.

Projekt E-usługi

Od 1 maja 2017 r. w Zakładzie Dydaktyki i Efektów Kształcenia WNoZ WUM rozpocznie się realizacja Projektu „Wdrożenie e-usług do obsługi procesów zwianych z edukacją i egzaminowaniem w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym”.

Projekt dofinansowany został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza. Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza. Typ projektów: Wykorzystanie TIK do obsługi procesów związanych z edukacją na uczelniach wyższych.

Projekt KOMPETENCJE - PRACA - SUKCES

Strony