Uczestnictwo w V Polsko-Ukraińskiej Konferencji Naukowej "Ratownictwo Medyczne i Medycyna Ratunkowa. Zagadnienia Zdrowia Publicznego i Organizacji Ochrony Zdrowia w Polsce i w Ukrainie".

W dniu 20 listopada 2018 r., w Narodowym Uniwersytecie Medycznym w Ivano-Frankivsku odbyła się V Polsko-Ukraińska Konferencja Naukowa "Ratownictwo Medyczne i Medycyna Ratukowa. Zagadnienia Zdrowia Publicznego i Organizacji Ochrony Zdrowia w Polsce i w Ukrainie", podczas której dr hab. Joanna Gotlib - kierownik Zakładu Dydaktyki i Efektów Kształcenia Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM przedstawiła zagadnienia dotyczące profesjonalizacji zdrowia publicznego w Europie.

Pierwsze inauguracyjne spotkanie grupy roboczej projektu Erasmus+ koordynowanego przez Universidad de Murcia

W dniu 12 listopada 2018 r. odbędzie się we Włoszech inaugurujące spotkanie uczestników projektu Erasmus+ "EBP e-Toolkit: Providing a Teaching and Learning Open and Innovative Toolkit for Evidence-based Practice to Nursing European Curriculum", którego koordynatorem jest Pani Prof. Maria Ruzafa z Wydziału Pielęgniarstwa Universidad de Murcia.

Projekt E-usługi

Od 1 maja 2017 r. w Zakładzie Dydaktyki i Efektów Kształcenia WNoZ WUM rozpocznie się realizacja Projektu „Wdrożenie e-usług do obsługi procesów zwianych z edukacją i egzaminowaniem w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym”.

Strony